"nummeriert" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

nummeriertszámozott

Beispieltexte mit "nummeriert"

Aus diesem Grunde sind die Messpunkte nach Koordinaten einzeln nummeriert.Ebből az okból kifolyólag a mérési pontok koordináták szerint külön-külön vannak megszámozva.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Die weiteren Fußnoten in der linken Spalte werden entsprechend umnummeriert.A bal oszlopban lévő lábjegyzetek számozása ennek megfelelően változik.
Die nummerierten Kontrolletiketten werden von der Kontrollbehörde ausgegeben.A sorszámmal ellátott ellenőrző címkéket a felügyeleti tanács adja ki.
Wird die Ausgabe von nummerierten Siegeln, Sicherheitsbändern und/oder Stempeln kontrolliert?A számozott zárjelek, biztonsági szalagok, speciális bélyegzők kiadását ellenőrzik?
Jeder einzelne Punkt ist nummeriert, um den Abruf in einem mehrsprachigen Glossar zu erleichtern.A többnyelvű glosszáriumban való visszakeresés megkönnyítése érdekében a szöveg valamennyi pontja számozva van.
Falls das Frachtabteil des Transportfahrzeugs gesichert werden kann, werden nummerierte Siegel verwendet?Ha a szállítójármű raktere védett, alkalmaznak-e számozott zárjelet?
Artikel 1 Absatz 5 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 461/2013 wird in Artikel 1 Absatz 4 umnummeriert.A 461/2013/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (5) bekezdésének számozása 1. cikk (4) bekezdésre változik.
Am oberen Rand des Schlingengewirkes sind mehrfarbige nummerierte Laschen, Schlingen und Streifen aus gewebtem Spinnstoff befestigt.Különböző színű, számokkal ellátott pántok, hurkok és szőtt textilanyagból készült csíkok vannak a bolyhos kelme felső részéhez rögzítve.