"natürlich" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

natürlichtermészetes

Beispieltexte mit "natürlich"

Natürlich kann Bildung auch einen kulturellen Aspekt haben.Az oktatásnak természetesen lehet kulturális vonatkozása.
Natürlich können in bestimmten Fällen beide Konzepte kombiniert werden.Természetesen e két megközelítés, bizonyos esetekben, kombinálható is.
Die Lämmer müssen natürlich gesäugt, also mit Muttermilch ernährt werden.A bárányt az anyajuh tejével kell táplálni (természetes szoptatás).
Rinder-Lactoferrin (bLF) ist ein Protein, das natürlich in Kuhmilch vorkommt.A szarvasmarhából származó laktoferrin a tehéntejben természetesen előforduló fehérje.
Unternehmen, die den vollen Satz bezahlen, erhalten im Rahmen der Regelung natürlich keine Beihilfe.a maximális adót fizető vállalkozások természetesen nem részesülnek támogatásból a rendszer keretében,
Dies hat natürlich beträchtliche Auswirkungen auf die Rentabilität des Wirtschaftszweigs der Union.Mindez lényeges hatást gyakorol az uniós gazdasági ágazat nyereségességére.
Darüber hinaus kann Lutein Fette, Öle und Wachse enthalten, die im Pflanzenmaterial natürlich vorkommen.A lutein a kiindulási növényi anyagban természetes módon előforduló zsírokat, olajokat és viaszokat is tartalmazhat.
Neben Farbpigmenten kann der Stoff im Ausgangsmaterial natürlich vorkommende Öle, Fette und Wachse enthalten.“A színezőpigmentek mellett ez az anyag tartalmazhat még a kiindulási anyagban természetes módon előforduló olajokat, zsírokat és viaszokat is.”
Sie werden normalerweise durch fraktionierte Destillation und zusätzliche chemische Bearbeitung natürlich gewonnener Chemikalien hergestellt.Azokat általában természetes formában kinyert vegyszerek frakcionált desztillálásával vagy további kémiai feldolgozás útján állítják elő.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

natürliche Umweltfizikai környezet
natürliche Persontermészetes személy
natürliche Ressourcentermészeti erőforrások
natürliche Aromastoffetermészetes aromaanyagok
natürlicher Lebensmittelfarbstofftermészetes élelmiszer-színezék
natürlich, leicht strohgelb;természetes, enyhén szalmasárga;
Natürliches hydrogeologisches ObjektTermészetes hidrogeológiai objektum (Natural Hydrogeological Object)
natürliches geomorphologisches Merkmaltermészetes geomorfológiai alakzat
Die natürliche UmgebungA természeti környezet
Steuer natürlicher Personenszemélyi jövedelemadó
Fettsäuren/Kaliumsalz natürlicher FettsäurenZsírsavak/Természetes olajsavak kálisói
Natürliche Tocopherole in SpeiseölTermészetes tokoferolok étkezési olajban
natürlicher Garrigue-Bewuchs im Winter.télen a meszes fennsík természetes növényzete.
Natürliche Schwämme tierischen Ursprungs:Állati eredetű természetes szivacsok:
Natürliche Calcium- und AluminiumcalciumphosphateTermészetes kalcium-foszfát és alumínium-kalcium-foszfát
natürliche Ressourcen einschließlich Rohstoffen,természeti erőforrások, ideértve a nyersanyagokat is;
Natürliche interne Entwässerungsklasse des Bodenprofils.A talajszelvény természetes belső vízelvezetésének osztálya.
Natürliche Monopole unterliegen normalerweise der Regulierung.A természetes monopóliumok általában szabályozás hatálya alá tartoznak.
Nutzungsrechte an natürlichen RessourcenTermészeti erőforrások használatára vonatkozó engedélyek
Entgeltkategorie für natürliche PersonenTermészetes személyek díjkategóriája
Arten natürlicher hydrogeologischer Objekte.Természetes objektumok típusai.
Erkundung natürlicher unterirdischer Speichertermészetes földalatti tárolóhely kutatása
Verhütung der Kontamination natürlicher GewässerA természetes vizek megfertőződésének megelőzése
Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen UrsprungsTermészetes eredetű, tokoferolban gazdag kivonatok
Magnesiumoxid, ausgenommen gebranntes natürliches MagnesiumcarbonatMagnézium-oxid, a kalcinált természetes magnézium-karbonát kivételével