"lösen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

lösenmegold

Beispieltexte mit "lösen"

Greifer Lösenmegfogó kiengedése
Stellschrauben lösenlazítsa meg az állítócsavarokat
Lösen der Lasta teher elengedése
Rastung X/Y lösenx és y reteszelést old
Taster Cockpit lösena cockpit old nyomógomb
Freigabe Greifer lösenmegfogó kiengedésének engedélyezése
Lösen der Lehre in umgekehrter ReihenfolgeAz idomszer oldása fordított sorrendben
Lösen der Last durch entsperrbares Rückschlagventil ausgeschlossenEgy kireteszelhető visszacsapó szelepnek köszönhetően kizártnak tekinthető a teher elengedése.
Rastung Drehachse Z lösenRögzítés forgótengely Z - old
Madenschraube der beiden Stellringe lösenlazítsa meg mindkét állítógyűrű hernyócsavarját
Schmiernippel / Feststellvorrichtung lösenLazítsa meg a zsírzógombot/a rögzítő szerkezetet.
Versuchen Sie nie, den hydraulischen Druck zu verringern, indem Sie eine Kupplung lösen.Semmiképpen ne próbálja a hidraulikus nyomást a csatlakozó meglazításával csökkenteni.
In Anbetracht seines Charakters und seines Umfangs kann das LIFE-Programm nicht alle Umwelt- und Klimaprobleme lösen.Sajátosságaiból és méretéből adódóan a LIFE program nem képes valamennyi környezeti és éghajlati problémát megoldani.
die Schrauben lösen und Zwischenplatten herausnehmenlazítsa meg a csavarokat, majd vegye ki a közbenső lapokat
Beim lösen dieses Tasters, wird die Z-Achse wieder verriegelt.A nyomógomb elengedésekor a Z-tengely ismét reteszelődik.
Beim Greifen oder Lösen können die Finger eingeklemmt werden.Megfogáskor vagy elengedéskor az ujjak becsípődhetnek.
Zum lösen der Verriegelung müssen die Tipptaster betätigt werden.A reteszelés oldásához működtetni kell a léptető gombokat.
Nach dem Lösen schiebt der Werker das Gerät wieder in die Grundstellung zurück.A leválasztást követően a dolgozó a készüléket visszatolja alaphelyzetbe.
Das Lösen einer Kupplung kann zum Entweichen von Hochdrucköl führen, das in die Haut eindringen kann.A csőcsatlakozók meglazításakor kilépő nagynyomású olaj a bőrbe hatolhat.
Durch das Lösen der Bremsen mittels Schaltwippen an den Seiten des Bedienpults, ist das Handhabungsgerät betriebsbereit.A fék oldásakor a kezelőkészülék oldalán található kapcsolónyelvvel a kezelőkészülék üzemkész.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

auflösenfeloszlat
auslösenelőidéz
erlösenmegszabadít
hochauflösendes Fernsehennagy képfelbontású televízió
Chemische Halbstoffe aus Holz (Sulfitzellstoff), ausgenommen solche zum AuflösenKémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével
Chemische Halbstoffe aus Holz (Natron- oder Sulfatzellstoff), ohne solche zum AuflösenKémiai úton előállított, szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével
Verschlucken kann zu Reizungen der Verdauungsorgane führen und Erbrechen, Ekel und Durchfall auslösenA lenyelés az emésztőszervek irritációját válthatja ki és hányást, émelygést, továbbá hasmenést okozhat.
Taster „Drehachse Z lösen„Forgótengely Z - old” nyomógomb
Drücken „Drehachse Z lösenA „Forgótengely Z - old” gomb lenyomása
Taster „Verriegelung X/Y lösen„X és Y reteszelést old” nyomógomb
Drücken „Rastung Drehachse Z lösenA „Rögzítés forgótengely Z - old” gomb lenyomása
Auslösen einer Zwangsbremsung oder Notbremsung,a vészfék működtetése,
Kontermutter lösen, Hubbegrenzung höher schraubenLazítsa meg az ellenanyát és csavarozza feljebb a löketkorlátozót.
2- Hand Bedienung „lösen Transportsicherung am Behälter“Kétkezes kezelés „Rögzítés oldása az üléstárolónál”