"länger" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

längertovább

Beispieltexte mit "länger"

länger andauernde Berufsunfähigkeit des Begünstigten;a kedvezményezett tartós munkaképtelensége;
Vor 3 Jahren oder längerTöbb mint 3 évvel ezelőtt
Zulässig Bei Kraftfahrzeugen, die nicht länger als 6 m sind.Választható minden olyan gépjárművön, amelynek hossza nem haladja meg a 6 m-t.
Diese Zusammenfassung sollte nicht länger sein als zwei Seiten.Ez az összegzés legfeljebb két oldal terjedelmű lehet.
Das eigentliche Riechen darf nicht länger als 30 Sekunden dauern.A szaglás nem tarthat tovább 30 másodpercnél.
Vorgeschrieben Bei allen Kraftfahrzeugen, die länger als 6 m sind.Kötelező minden olyan gépjárművön, amelynek hossza meghaladja a 6 m-t;
dem Buchwert, der dem nicht länger erfassten Teil zugeordnet wurde;a jövőben már ki nem mutatott részre eső könyv szerinti értéknek;
Forstwirtschaftliche Bewirtschaftung im mittleren oder länger dauernden Umtriebközepes vagy hosszú rotációs idejű erdőgazdálkodás
mit einem Lichtwellenleiter-Daten- oder Steuerungsübertragungskabel länger als 1000 m;1000 m-t meghaladó száloptikás adat- vagy parancskapcsolattal rendelkezik;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

verlängernhosszabít
längere Stilllegungleállítás hosszabb időre
Verlängerung eines Abkommensmegállapodás megújítása
Verlängerung der ZahlungsfristenA fizetési határidő meghosszabbítása
Längerfristige Überlegungen: Rückkehr zu einem lebensfähigen Bankensektor und Tragfähigkeit der öffentlichen HaushalteHosszabb távú megfontolások: a bankszektor életképességének helyreállítása és az államháztartás fenntarthatósága
Sie kann verlängert werden.A hivatali idő megújítható.
Er muss daher verlängert werden.Ennélfogva szükséges ennek meghosszabítása.
Verlängerung einer nationalen ZulassungA nemzeti engedélyek megújítása
Bewertung der Anträge auf VerlängerungA megújítás iránti kérelmek értékelése
Verlängerung bzw. Kürzung der HandketteA kézi emelőlánc meghosszabbítása, illetve lerövidítése
eine direkte Verlängerung der Banktätigkeit,i. banki működés közvetlen kiterjesztése;
Augenkontakt und längeren Hautkontakt Vermeiden.Ügyelni kell arra, nehogy a szemben vagy tartósan a bőrre kerüljön.