"ja" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

jahiszen

Beispieltexte mit "ja"

JA oder NEIN, ErläuterungIGEN vagy NEM – fejtse ki részletesen.
Ja (bitte dabei zugrunde gelegte Methode und Ergebnis angeben)Igen; kérjük, ismertessék a becsléshez használt módszert és at eredményt
Ja (bitte gegebenenfalls das Datum (TT/MM/JJJJ) angeben, zu dem die Entscheidung für vollstreckbar erklärt wurde):Igen (kérem, adott esetben adja meg a határozat végrehajthatóságát kimondó végzés keltét [év/hónap/nap]):
Zertifikat der EDQM liegt vor  JA  NEINA gyógyszerek és az egészségügyi ellátás minőségével foglalkozó európai igazgatósága (EDQM) tanúsítványával rendelkezik  IGEN  NEM
Bei Antwort JA auf Frage 6.4 a, wie wird dies kontrolliert?Ha a 6.4. a) kérdésre adott válasz IGEN, miként valósul meg az ellenőrzés?