"international" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
internationalnemzetközi

Beispieltexte mit "international"

Amnesty InternationalAmnesty International
International eingetragenes Design (ICD)Nemzetközi formatervezési minta (ICD)
International Accounting Standard (IAS) 27 Einzelabschlüsse wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geändert.az IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások nemzetközi számviteli standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;
International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Konzernabschlüsse wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geändert.az IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások nemzetközi pénzügyi beszámolási standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul;
International.Az ANAC részvételével tartott konzultációkon a Bizottság külön értékelte a Mauritania Airlines International biztonsági felügyeletének megbízhatóságát.
Verwendung international vereinbarter TerminologieA nemzetközileg elfogadott terminológia használata
Thermphos International BV, Vlissingen, NiederlandeThermphos International BV, Vlissingen, Hollandia
IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting StandardsIFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása
international üblichen Verfahren durchzuführen.A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.
international ausgerichtete Studenten und professionelle Übersetzer.Felhasználóink közé tartoznak még a nemzetközi tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók és a szakfordítók.
international rechtsverbindlich.A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ–EGB eredeti szövegei bírnak.
international anerkannte Prüfstandards berücksichtigt werden;biztosítja, hogy az auditok figyelembe veszik a nemzetközileg elfogadott audit-előírásokat;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Arbeiterinternationalemunkásinternacionálé
internationaler Handelnemzetközi kereskedelem
internationaler Konfliktnemzetközi konfliktus
internationaler Wettbewerbnemzetközi verseny
Internationaler GerichtshofNemzetközi Bíróság
internationale Zusammenarbeitnemzetközi együttműködés
Sozialistische Internationaleszocialista internacionálé
Internationale Marke (ITM)Nemzetközi védjegy (ITM)
internationales Abkommen UNOUN international covenant
internationales humanitäres Rechtnemzetközi emberi jogok
internationaler öffentlicher Dienstnemzetközi közszolgálat
Internationale Bankkontonummer (IBAN)Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN)
internationale Rolle der Unionaz EU nemzetközi szerepe
Internationale Organisation für MigrationNemzetközi Migrációs Szervezet
Internationale Vereinigung für DokumentationNemzetközi Dokumentációs Szövetség
Internationales Institut für BildungsplanungNemzetközi Oktatásügyi Tervező Intézet
Internationale Engineering- und ProjektkompetenzNemzetközi mérnöki és projektvezetési kompetencia
Internationale Inbetriebnahme und technischer ServiceNemzetközi üzembe helyezés és műszaki szerviz
Internationale Finanzierungsfazilität für Impfungen,a Nemzetközi Pénzügyi Eszköz a Védőoltásokért;
EU-Recht - Internationales RechtEU-jog - nemzetközi jog)
Gebiet XII (internationale Gewässer)Övezet A XII övezet nemzetközi vizei
Güterzüge im internationalen VerkehrNemzetközi forgalomban részt vevő tehervonatok
Bank für internationalen ZahlungsausgleichNemzetközi Fizetések Bankja
D. Internationale industrielle ZusammenarbeitD. Nemzetközi ipari együttműködés
Erweiterung einer internationalen Organisationnemzetközi szervezet kibővítése
Erstmalige Anwendung Internationaler RechnungslegungsvorschriftenA nemzetközi pénzügyi beszámolási standard első alkalommal történő alkalmazása