"hier" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

hierideát

Beispieltexte mit "hier"

hier zum Beispiel im VergleichItt példának okáért összehasonlítás céljából közöltük az alábbi két példát
Hier sind drei Verfahren möglich:Ez háromféleképpen történhet:
Hier ist anzugeben, ob ein Herabschreibungsmerkmal besteht.Meghatározza, hogy van-e leírási jellemző.
Hier ist anzugeben, welches Recht für das Instrument gilt.Meghatározza az instrumentumra irányadó jogot/jogokat.
Hier ist anzugeben, ob die Laufzeit fest oder unbefristet ist.Meghatározza, hogy az instrumentum lejáratra szóló vagy lejárat nélküli.
Hier ist anzugeben, ob das Instrument wandelbar ist oder nicht.Meghatározza, hogy az instrumentum átalakítható-e vagy sem.
Hier ist die Wandlungsrate in das stärker verlustabsorbierende Instrument anzugeben.Meghatározza a jobb veszteségviseléssel rendelkező instrumentumra történő átalakítási arányszámot.
Zulassungsnummer hier nicht zutreffend.Az engedélyszám tárgytalan.
Ihren Asylantrag hier nicht zu prüfen undmenedékjog iránti kérelmét ebben az országban nem vizsgáljuk meg, valamint
Nationale Ausgaben dürfen hier nicht erscheinen.Nemzeti kiadások nem szerepelhetnek e fejezetben.
Etwaige Zusatzblätter hier anheften oder ankleben.A kiegészítő lapokat csatolja ide.
Beispiele für hier nicht einbezogene Investitionen sind:A kizárt befektetések közé tartoznak az alábbiak:
Eingeschlossen sind hier auch die Versicherungsprämien für Gebäude.Ez a kategória magában foglalja az épületekre vonatkozó biztosítások díjait is.
Die Beschreibung der KN-Codes wird hier nur informationshalber angegeben.A KN-kódok leírása itt csak tájékoztatásul szerepel.