"handschriftlich" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

handschriftlichkézírásos

Beispieltexte mit "handschriftlich"

Maschinen- oder handschriftlich in Großbuchstaben auszufüllen.Írógéppel vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel töltendő ki.
Die handschriftlich ausgefüllten Formblätter sind mit Tinte oder Kugelschreiber in Blockschrift auszufüllen.A kézzel írt formanyomtatványokat tollal és nyomtatott betűvel kell kitölteni.
Vor seiner Unterschrift muss der Unterzeichner handschriftlich vermerken: ‚Für die Übernahme der Bürgschaft‘.Az aláírás előtt az aláírónak kézírással a következőket kell leírnia: »Kezesség«.
Vor seiner Unterschrift muss der Unterzeichner handschriftlich vermerken: ‚Für die Übernahme der Bürgschaft‘. “Az aláírás előtt az aláírónak kézírással a következőket kell leírnia: »Kezesség«. ”

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Freier Raum für handschriftliche EintragungenSzabad mező a kézi bejegyzések számára
Auf dem Schaublatt muss Raum für mindestens folgende handschriftliche Eintragungen des Fahrers vorgesehen sein:Az adatrögzítő lapon szabad helyet kell biztosítani, hogy a járművezetők legalább a következő adatokat beírhassák:
Die elektronischen Unterschriften nach Absatz 2 Buchstabe b haben die gleiche Rechtswirkung wie handschriftliche Unterschriften.A (2) bekezdés b) pontjában említett elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású.