"grün" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
grünzöld
grünzöldfülű

Beispieltexte mit "grün"

Grün geerntete PflanzenZölden betakarított növények
Sonstige grün geerntete Pflanzen:Egyéb zölden betakarított növények:
Sonstige grün geerntete Pflanzen, anderweitig nicht genanntZölden betakarított, másutt nem említett növények
Das Teil darf erst aufgenommen werden, wenn beide Lampen grün sind.Az alkatrészt csak akkor szabad felvenni, ha mindkét lámpa zöld színnel világít.
Die Last darf nur aufgenommen werden, wenn beide Kontrollleuchten grün sind.A terhet csak akkor szabad felvenni, ha mindkét ellenőrző lámpa zöld színnel világít.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Begründungoka
Parteigründungpártalapítás
Gesellschaftsgründungtársaság alapítása
Grüngebietzöldterület
Grünlandlegelő
Gründung von ErzeugergemeinschaftenTermelői csoportok létrehozása
Ziel und BegründungCél és indokolás
Begründung der ZahlungsanträgeA kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok
Grünmais (Mais zur Silage)i. zöldkukorica (silókukorica)
Gründungskosten im Jahr 2012:Az indulás költsége 2012-ben:
Gründe für diese Unterstützung.a támogatás nyújtásának okai.
grüne Weinlese gemäß Artikel 47,zöldszüret a 47. cikknek megfelelően;
Gründe für die Aufnahme in die ListeA jegyzékbe vétel indokai
Gründe für Malévs WiederverstaatlichungA Malév visszaállamosításának okai
Gründung von Erzeugergemeinschaften und -organisationenTermelői csoportok és szervezetek létrehozása
Urlaub aus sozialen Gründenszociális alapú munkahelyi távollét
eine Begründung der Änderung;a módosítás indokolása;
Wanderung aus beruflichen Gründenszakmai migráció
dunkelgrünes bis blauschwarzes PulverSötétzöldtől a kékesfeketéig változó színű por
Erhaltung des bestehenden Dauergrünlands;a meglévő állandó gyepterület fenntartása;
Begründung der gerichtlichen ZuständigkeitA bíróság joghatóságának alapja
Anschlussrechtsmittelanträge, -gründe und -argumenteA csatlakozó fellebbezésben foglalt kérelmek, jogalapok és érvek