"genug" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
genugelég

Beispieltexte mit "genug"

Die Standardnormen für die betroffene Ware waren also nicht präzise genug.Következésképpen az érintett termékre vonatkozó SION nem volt kellőképpen pontos.
groß genug sein, um den nominalen Betrachtungsabstand zu unterstützen.kellő méretűeknek kell lenniük, figyelemmel a nominális szemlélési távolságra.
sie beurteilt, ob das Prüfrisiko gering genug ist, um hinreichende Sicherheit zu bieten;megállapítja, hogy a hitelesítési kockázat elfogadhatóan alacsony szintű-e az elvárható bizonyossági szint eléréséhez;
Der Zylinder sollte auf einer ebenen Oberfläche aufsitzen, die fest genug ist, um die Last abzustützen.A hengernek olyan sík felületre kell felfeküdnie, amely elég erős a teher alátámasztásához.
Der HEMS-Einsatzort hat groß genug zu sein, so dass ausreichender Abstand zu allen Hindernissen gewährleistet ist.A helikopteres légimentési műveleti területnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy minden akadályt megfelelően el lehessen kerülni.
Fällt dieser Rückgang signifikant genug aus, könnten konkurrierende Unternehmen ihre eigenen FuEuI-Tätigkeiten zurückschrauben.Amennyiben e csökkenés eléggé jelentős mértékű, lehetséges, hogy a versenytársak visszafogják K+F+I tevékenységeiket.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

das Monitoringkonzept ist nicht umfassend oder klar genug, um Schlussfolgerungen aus der Prüfung zu ziehen;a nyomonkövetési terv nem biztosít elegendő hatáskört vagy nem eléggé érthető a hitelesítés befejezéséhez;