"fällen" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
fällenkivág

Beispieltexte mit "fällen"

Höchstbetrag pro Jahr in allen FällenÉvenkénti maximális összeg valamennyi esetben
Ausgenommen in ordnungsgemäß begründeten Fällen.Kellően indokolt eseteket kivéve.
dreieinhalb Prozentpunkte in allen übrigen Fällen.minden egyéb esetben három és fél százalékpont.
innerhalb von acht Kalendertagen in allen anderen Fällen.minden más esetben nyolc naptári napon belül.
innerhalb von zwölf Kalendertagen in allen anderen Fällen.minden más esetben tizenkét naptári napon belül.
Aussetzung des förmlichen Prüfverfahrens in gerechtfertigten FällenA hivatalos vizsgálat indokolt felfüggesztése
dem Arbeitsprogramm oder Arbeitsplan vorgesehenen, gerechtfertigten Fällen.a munkaprogramban vagy munkatervben meghatározott más indokolt esetekben.
In bestimmten Fällen wird die Ware auch galvanisiert.Egyes esetekben a termékeket galvanizálással utókezelik.
In einigen Fällen ist dies jedoch betriebliche Praxis.Ennek ellenére egyes esetekben a gazdálkodó egységnél gyakorlat a jutalmak fizetése.
In folgenden Fällen gilt die Frist nach Absatz 1 nicht:Az (1) bekezdésben előírt várakozási időszak a következő esetekben nem alkalmazandó:
In diesen Fällen können sie als Summe gemeldet werden.Ilyen esetekben a jelentés azok összegére is vonatkozhat.
in allen anderen Fällen gänzlich aus eigener Initiative.minden más esetben teljesen a saját kezdeményezésére;
In einigen Fällen kann es einen erbenlosen Nachlass geben.A nyugvó hagyaték esetét az egyes jogok eltérően szabályozzák.
In solchen Fällen ist dies im Probenahmebericht zu vermerken.Ebben az esetben erről a tényről említést kell tenni a mintavételi jegyzőkönyvben.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Ausfuhr von Abfällenhulladékexport
Sofortmaßnahmen bei UnfällenSürgősségi intézkedések baleset esetén
Gegenseitige Hilfe in NotfällenKölcsönös segítségnyújtás vészhelyzet esetén
Bedingungen für das Verbringen von AbfällenA hulladékszállítás feltételei
Ermittlung von nicht geordneten GeschäftsvorfällenA nem szabályos ügyletek azonosítása
Bestimmung relevanter Verbrennungsprodukte in BrandfällenTűz esetén keletkező jelentősebb égéstermékek megnevezése
Herstellung von Lederfaserstoff aus rohen BeschneideabfällenKikészítetlen bőrnyesedékből történő bőrrostlemez-gyártás
Aschen und Rückstände vom Verbrennen von SiedlungsabfällenKommunális hulladék hamuja és elégetési maradványa
Meldung von Unfällen und Störungen undbalesetek és események jelentése; és
Zusammensetzung von Abfällen und Produkten;a termékek és a hulladék összetétele;
Geschwindigkeit der Kühlluft in anderen Fällen:A hűtőlevegő sebessége egyéb esetekben:
Diese Vorschrift gilt nicht in folgenden Fällen:Ez a feltétel nem érvényes:
In Ausnahmefällen ist auch Schwarz-Weiß zulässig.Az embléma kivételesen fekete-fehér változatban is feltüntethető.