"fällen" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
fällenkivág

Beispieltexte mit "fällen"

Höchstbetrag pro Jahr in allen FällenÉvenkénti maximális összeg valamennyi esetben
Ausgenommen in ordnungsgemäß begründeten Fällen.Kellően indokolt eseteket kivéve.
dreieinhalb Prozentpunkte in allen übrigen Fällen.minden egyéb esetben három és fél százalékpont.
innerhalb von acht Kalendertagen in allen anderen Fällen.minden más esetben nyolc naptári napon belül.
innerhalb von zwölf Kalendertagen in allen anderen Fällen.minden más esetben tizenkét naptári napon belül.
Aussetzung des förmlichen Prüfverfahrens in gerechtfertigten FällenA hivatalos vizsgálat indokolt felfüggesztése
dem Arbeitsprogramm oder Arbeitsplan vorgesehenen, gerechtfertigten Fällen.a munkaprogramban vagy munkatervben meghatározott más indokolt esetekben.
In bestimmten Fällen wird die Ware auch galvanisiert.Egyes esetekben a termékeket galvanizálással utókezelik.
in allen anderen Fällen gänzlich aus eigener Initiative.minden más esetben teljesen a saját kezdeményezésére;
In folgenden Fällen werden keine Informationen veröffentlicht:Az információkat nem teszik közzé a következők esetében:
In beiden Fällen müssen geeignete Anpassungen vorgenommen werden.Mindkét említett megfontolás megfelelő kiigazítást tesz szükségessé.
In solchen Fällen sind angemessene Übergangszeiträume vorzusehen.Ilyen esetekben megfelelő átmeneti időszakokat kell biztosítani.
Fällen beschlagnahmt werden können.Lehetővé kell tenni, hogy a kereskedelmi dokumentumok bizonyos esetekben lefoglalhatók legyenek.
Fällen sollten zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten erlaubt werden.Egyes esetekben engedélyezni kell kiegészítő finanszírozási lehetőségeket.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Ausfuhr von Abfällenhulladékexport
Sofortmaßnahmen bei UnfällenSürgősségi intézkedések baleset esetén
Gegenseitige Hilfe in NotfällenKölcsönös segítségnyújtás vészhelyzet esetén
Bedingungen für das Verbringen von AbfällenA hulladékszállítás feltételei
Ermittlung von nicht geordneten GeschäftsvorfällenA nem szabályos ügyletek azonosítása
Bestimmung relevanter Verbrennungsprodukte in BrandfällenTűz esetén keletkező jelentősebb égéstermékek megnevezése
Herstellung von Lederfaserstoff aus rohen BeschneideabfällenKikészítetlen bőrnyesedékből történő bőrrostlemez-gyártás
Aschen und Rückstände vom Verbrennen von SiedlungsabfällenKommunális hulladék hamuja és elégetési maradványa
Coverage des Potenzials von erneuerbaren Energien und AbfällenMegújuló energiaforrás- és hulladékforrás-potenciál fedvénye
Meldung von Unfällen und Störungen undbalesetek és események jelentése; és
Zusammensetzung von Abfällen und Produkten;a termékek és a hulladék összetétele;
Geschwindigkeit der Kühlluft in anderen Fällen:A hűtőlevegő sebessége egyéb esetekben:
Sicherung bei Krankheit und Unfällen, SozialleistungenBeteg- és balesetbiztosítás, szociális biztonsági ellátások
Betrifft: Beförderung von Abfällen zu Abfallentsorgungsanlagen.Tárgy: Hulladék szállítása hulladékártalmatlanító létesítménybe.
in anderen ordnungsgemäß begründeten dringenden Ausnahmefällen;egyéb rendkívüli és kellően indokolt szükséghelyzetben;
Plättchen, Schnitzeln, Sägespänen, Holzabfällen oder Holzausschuss,faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék,