"erwarten" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

erwartenelvárni

Beispieltexte mit "erwarten"

Nachteilige Auswirkungen auf die Qualität des Hopfens sind dadurch nicht zu erwarten.Ezért ez várhatóan nem befolyásolja a komló minőségét.
Die französische Regierung konnte anhand der früheren Betriebsergebnisse des Senders keine angemessene Investitionsrendite erwarten.A francia hatóságok nem számíthattak rá – a csatorna korábbi eredményei alapján –, hogy szolíd hozamot érnek el befektetésük után.
Wenn Regionalbeihilfen neben Gleichheitszielen auch Effizienzprobleme angehen, ist eine insgesamt größere positive Wirkung zu erwarten.Abban az esetben, ha a kiegyenlítési célkitűzés mellett a regionális támogatás hatékonysági problémákra is megoldást kínál, az átfogó pozitív hatás még nagyobbnak tekintendő.
Einige Marktkommentatoren erwarten sogar noch deutlich höhere Ausfälle.Néhány piaci elemző véleménye szerint a veszteségek teljes összege lényegesen nagyobb lehet ennél.
wenn bei der Herstellung und/oder Verwendung des Stoffes Hautkontakt zu erwarten ist undfennáll az anyag bőrrel való érintkezésének valószínűsége a gyártás és/vagy felhasználás során, valamint
Sollten Sie wider Erwarten einen Transportschaden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.Ha a várakozás ellenére szállítási kárt észlelne, akkor haladéktalanul forduljon cégünkhöz.
Anhand der vorstehenden Analyse stellt die Kommission fest, dass keine negativen Nebeneffekte zu erwarten sind.Az alábbi elemzésre figyelemmel a Bizottság megállapítja, hogy ilyen kedvezőtlen hatások nem érvényesülnek.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

die zu erwartenden Rückwürfe bei den einzelnen Typen der an den Versuchen beteiligten Schiffe;a visszadobások becsült mértéke a próbákban részt vevő hajótípusonként;
die Flugleistungsvorschriften werden mit der zu erwartenden Landemasse des Flugzeugs erfüllt undi. teljesülnek a várható leszállótömegre vonatkozó teljesítmény-előírások; és
Dabei ist der zu erwartende Betriebsstoffverbrauch und der abgelassene Kraftstoff zu berücksichtigen.A repülés folytatásával, illetve tüzelőanyag-eldobás során bekövetkező tömegcsökkenés beszámítható.
Dabei sind der zu erwartende Betriebsstoffverbrauch und der abgelassene Kraftstoff zu berücksichtigen.beszámítva a repülés előrehaladtával, illetve a tüzelőanyag-kieresztés során bekövetkező tömegcsökkenést;
die zu erwartende ausfliegbare Restmenge des Kraftstoffs bei Ankunft auf dem Bestimmungsflugplatz zu ermitteln.a célrepülőtérre érkezéskor várhatóan megmaradt felhasználható tüzelőanyag-mennyiség meghatározása.
der Berücksichtigung zu erwartender ungünstiger Betriebsbedingungen wie z. B. Start und Landung auf kontaminierten Pisten undésszerűen várható kedvezőtlen üzembentartási körülmények – például szennyezett futópályán történő fel- és leszállás – figyelembevétele; és
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unverzüglich über die bei der Durchführung des Programms zu erwartenden Einsparungen.A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a terv alkalmazásából eredő kiadások előrelátható csökkentéséről.