"enorm" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

enormóriási

Beispieltexte mit "enorm"

Die Beiträge der möglichen Finanzierungen sind im Vergleich zum jährlichen Umsatz der Firmen zuweilen enorm.Egyes potenciális finanszírozási összegek a vállalatok éves forgalmához képest rendkívül nagyok.
Es geht um enorm vielschichtige und gigantische Herausforderungen, die sich international stellen.A szóban forgó nemzetközi kihívások rendkívül összetettek és igen nagy horderejűek.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Genormtes Zeichen für NebelscheinwerferElső ködlámpa szabványos piktogramja
Der Beschluss umfasste ursprünglich lediglich das grundlegende vom ETSI genormte Format fortgeschrittener E-Signaturen.A határozat eredetileg a fokozott biztonságú elektronikus aláírásoknak csak az alapszintű, ETSI szabványnak megfelelő formátumaira terjedt ki.
Gläser (genormt) mit den Proben, mit Code-Nummer versehen, mit einem Uhrglas abgedeckt und bei 28 °C ± 2 °C gehalten;a mintákat tartalmazó (azonos méretű) poharak, kódszámmal ellátva, óraüveggel lefedve és 28±2 °C-on tartva;
Deshalb sollten in Fahrtenschreibern genormte Schnittstellen bereitgestellt werden, um die Interoperabilität mit IVS-Anwendungen zu gewährleisten.A menetíró készülékeket ezért szabványosított interfésszel kell ellátni az ITS-alkalmazásokkal való interoperabilitásuk biztosítása érdekében.
Der Anstieg der Verkaufsmengen des Wirtschaftszweigs der Union ging allerdings mit einem enormen Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises einher.Azonban az uniós gazdasági ágazat értékesítési volumenének emelkedését az átlagos értékesítési ár rendkívüli mértékű csökkenése kísérte.
Die Parameterkennung muss mit einem universellen Lesegerät über die serielle Schnittstelle der genormten Diagnosesteckverbindung ausgelesen werden können.A paraméterazonosítónak általános célú kiolvasóval elérhetőnek kell lennie a szabványos diagnosztikai csatlakozó soros portján keresztül.