"eng" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

engszűk

Beispieltexte mit "eng"

sie sind zeitlich eng begrenzt,időben szigorúan korlátozott;
Dieses eng umgrenzte Gebiet besteht aus einem kleinen Teil der Provinz Parma.Ez a behatárolt terület Parma megyének csak egy kis részét jelenti.
Die Produktion von „Morbier“ und die von „Comté“ sind eng miteinander verbunden.Ez a két termék – a „Morbier” és a „Comté” – szoros kapcsolatban áll egymással.
Eine weltweite Spitzenstellung in der Innovation ist eng mit Wissenschaftsexzellenz verknüpft.A világszínvonalon is meghatározó innováció és a tudomány kiválósága erősen függnek egymástól.
Die betroffenen Mitgliedstaaten arbeiten im Hinblick auf den Erlass dieser Maßnahmen eng zusammen.Az érintett tagállamok szorosan együttműködnek az ilyen intézkedések elfogadása során.
Hierunter fallen Transaktionen, die eng mit der Tätigkeit von Versicherungen und Pensionsfonds zusammenhängen.Magában foglalja azokat a gazdasági műveleteket, amelyek szorosan kapcsolódnak a biztosítók és a nyugdíjalapok műveleteihez.
Die Institute dürfen für Positionen in relevanten eng verbundenen Währungen niedrigere Eigenmittelanforderungen erfüllen.Egymással nagy mértékben korreláló releváns pénznembeli pozíciók esetében az intézmények alacsonyabb tőkekövetelményt teljesíthetnek.