"endgültig" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
endgültigvégleges

Beispieltexte mit "endgültig"

Nach Kontrolle endgültig zugelassene Flächeaz ellenőrzést követően jóváhagyott terület
Der endgültig ausgewählte Ventilator muss folgende Merkmale haben:A kiválasztott befúvónak az alábbi követelményeket kell teljesítenie:
Er wird endgültig, sobald der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig festgestellt ist.A költségvetés az Unió általános költségvetésének végleges elfogadásával válik véglegessé.
Der Lenkungsausschuss übermittelt dem Rechnungshof den endgültig festgestellten Haushaltsplan.Az operatív bizottság a Számvevőszék részére megküldi a jóváhagyott végső költségvetést.
Er wird dann endgültig, wenn der Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union endgültig festgestellt ist.Az Ügynökség költségvetése az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé.
Wird die Aussetzung endgültig aufgehoben, so werden die Abgabenbeträge, für die Sicherheiten geleistet wurden, endgültig vereinnahmt.Amennyiben a vámfelfüggesztés véglegesen visszavonásra kerül, a garancia útján biztosított vámösszegeket véglegesen be kell szedni.
Beihilfen zugunsten von Stahlunternehmen, die ihre Produktionstätigkeit endgültig einstellen, wenn die nachstehenden Voraussetzungen sämtlich erfüllt sind:Olyan acélipari vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelyek tartósan szüneteltetik az acéltermékek gyártását, feltéve hogy:

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Endgültige Quote 2012 [1](t)2012. évi végleges kvóta [1](tonnában)
Endgültige Einstellung der FangtätigkeitA halászati tevékenységek végleges beszüntetése
Endgültiger Gesamtenergieverbrauch des Verkehrs, PJKözlekedésből származó összes végleges energiafogyasztás, PJ
Endgültiger Gesamtenergieverbrauch der Haushalte, PJHáztartások összes végleges energiafogyasztása, PJ
Endgültiger Gesamtenergieverbrauch der Industrie, PJIpar összes végleges energiafogyasztása, PJ
Endgültiger Überschreitungssatz und KürzungskoeffizientA területtúllépés pontos mértéke és a csökkentési együttható
Endgültigen Vereinnahmung der vorläufigen AusgleichszölleAz ideiglenes kiegyenlítő vámok végleges beszedése
Kohärenz des endgültigen TextesA végleges szöveg koherenciája
Ein endgültiger statistischer Wert.Végleges statisztikai adatérték.
Berechnung der endgültigen PrüfergebnisseA végső vizsgálati eredmények kiszámítása
Billigung der endgültigen JahresrechnungenA végleges beszámoló jóváhagyása
Zu erreichende endgültige StichprobengrößenVégleges elérendő mintanagyság
Wertbeurteilung in der endgültigen EröffnungsbilanzÉrtékelés a végleges nyitóegyenlegben
Billigung der endgültigen konsolidierten RechnungsabschlüsseA végleges összevont beszámoló jóváhagyása