"einschließlich" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
einschließlichbeleértve

Beispieltexte mit "einschließlich"

Einschließlich weibliche Zuchttiere.Szintén idetartoznak a tenyésznőstények.
Einschließlich ehemalige Panamakanal-ZoneA korábbi Csatorna-övezetet is beleértve
hochwertige Straßen einschließlichjó minőségű közutak, beleértve az alábbiakat:
andere, einschließlich Mischungen:Más, beleértve a keverékeket is:
andere, einschließlich VormischungenMás, beleértve az előkeveréket is:
Modernisierung, einschließlich CrossrailKorszerűsítés, a Crossrail-vonalon is
Bremsfunktion, einschließlich Bremsausrüstung.fékező funkció, ideértve a fékberendezést.
Kreissägeblätter, einschließlich FrässägeblätterKörfűrészlap (beleértve a hasító vagy horonyvágó fűrészlapot is)
Einschließlich Teile von Samenschalen.“A maghéjdarabokra is vonatkozik.”
Einschließlich des gesamten gültigen Textes bis:Tartalmaz minden olyan szöveget, amely az alábbi időpontig érvényes volt:
Einschließlich Küken, Rotwild, Bisons und Fische.Idetartoznak a csibék, az őzek, a bölények és a halak.
Einschließlich Ziegenfleisch (außer Zickleinfleisch).És kecskehús, a gidák húsa kivételével.
Einschließlich nicht besonders erwähnter Fischereien.A külön nem említett halászatokkal együtt.
Einschließlich Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Verbundbank.Tartalmazza a Verbundbank eszközeit és kötelezettségeit.
Einschließlich aller Binnenwasser- und Küstengebiete seines Hoheitsgebiets.Beleértve az ország teljes szárazföldi és partmenti területét.
Beschreibung der Basiswerte, einschließlichA mögöttes eszközök leírása, ideértve az alábbiakat:
Beschreibung des Emittenten, einschließlichA kibocsátó bemutatása:
Erläuterung des Mittelflusses, einschließlichA pénzáramlások ismertetése, ideértve a következőket:
Beschreibung der Verkaufsbedingungen, einschließlichAz eladási feltételek megnevezése, többek között:
Spezifikationen der Fanggerätekonstruktion einschließlicha halászeszközök felépítésére vonatkozó műszaki előírások, így például:
Soweit bereits bekannt, Teilnahmebedingungen, einschließlichAmennyiben már ismert, a részvétel feltételei, többek között:
Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken und konventionelle Eisenbahnstrecken einschließlichnagysebességű és hagyományos vasútvonalak, beleértve az alábbiakat:
Staat einschließlich Teilsektoren [40]Államháztartás, beleérve az alszektorokat is [40]
Forstflächen einschließlich stehendes HolzErdőterület, a lábon álló fát is beleértve
Mechanisierte Dredgen einschließlich SaugbaggerGépesített kotróhálók, a szivattyús kotróhálókat is beleértve
natürliche Ressourcen einschließlich Rohstoffen,természeti erőforrások, ideértve a nyersanyagokat is;
sämtliche Finanzkosten, einschließlich Bankgebühren.valamennyi pénzügyi költség, különösen a bankköltségek,
homogenisiertes Fleisch, einschließlich Separatorenfleisch:Homogenizált hús, beleértve a gépi úton kinyert húst:
Flachkettenwirkmaschinen, einschließlich Raschelmaschinen; NähwirkmaschinenLáncfonalas kötőgép (a Raschel típus is); hurkológép

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

chemische Kampfstoffe einschließlich:Vegyi harcanyagok (CW), beleértve:
Telematikanwendungen einschließlich RIS,telematikai alkalmazások, beleértve a folyami információs szolgáltatásokat is;
Traubensaft (einschließlich Traubenmost):Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is):
Ferngläser (einschließlich Nachtsichtgeräte)Távcső (két szemlencsés) (az éjjellátó távcső is)
Modernisierung, einschließlich ElektrifizierungKorszerűsítés, a villamosítást is beleértve
Einschließlich der Insel Helgoland, ohne das Gebiet BüsingenHelgoland szigetét is beleértve; Büsingen területe kivételével
Einschließlich Junghennen, Legehennen, Schlachthennen und Zuchthähne für Legehennen.Ebbe a kategóriába tartoznak a jércék, tojótyúkok, a vágásra szánt tyúkok és a tojókhoz tartozó tenyészkakasok.
Einschließlich Lieferungen von Ersatzteilen und anderen Ersatzlieferungen gegen Entgelt.Beleértve a tartalék alkatrészeket és a fizetés ellenében történő egyéb cseréket.
Einschließlich 5 Mio. EUR für den Mechanismus zur Unterstützung durch Sachverständige.Ebbe beletartozik a szakértői támogatási eszköz 5 millió EUR összege.
Einschließlich des deutschen Gebiets Büsingen und der italienischen Gemeinde Campione d’ItaliaBüsingen német területét és a Campione d’Italia olasz körzetét is beleértve
einschließlich gelockerter OBD-Schwellenwerte und eines gelockerten Betriebsleistungskoeffizienten (IUPR);kevésbé szigorú fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek és kevésbé szigorú használat közbeni működési arány (IUPR).
einschließlich Empfehlungen, soweit erforderlich, bezüglich der gegenseitigen Anerkennung von Zeugnissen.a szükségesnek ítélt esetben a tanúsítvány(ok) kölcsönös elismerésére vonatkozó ajánlások.
die Betriebsbedingungen, unter denen der Flug durchzuführen ist, einschließlicha repülés végrehajtása során várható üzembentartási körülmények, beleértve:
Der Arbeitsplan enthält ferner eine Analyse der erforderlichen Investitionen einschließlichA munkaterv kitér továbbá a beruházások elemzésére, ami többek között az alábbiakat foglalja magában:
eine Zusammenfassung der Rechnungslegungsmethoden des Instituts bei Verbriefungstätigkeiten, einschließlichaz intézménynek az értékpapírosításra vonatkozó számviteli politikáinak összefoglalása, beleértve:
eine Beschreibung der schriftlichen Verfahren für die Bestimmung der Tonnenkilometerdaten je Flug, einschließlicha járatonkénti tonnakilométer-adatok meghatározására szolgáló írásos eljárások leírása, beleértve:
eine Beschreibung der schriftlichen Verfahren für die Überwachung des Treibstoffverbrauchs jedes Luftfahrzeugs, einschließlichaz összes légi jármű tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követésére szolgáló írásos eljárásoknak a leírása, ideértve az alábbiakat:
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Afghanistans, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlichAz Afganisztán szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:
Alle Luftfahrtunternehmen, die von den Behörden Äquatorialguineas, die für die Regulierungsaufsicht zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlichA szabályozási felügyeletért Egyenlítői-Guineában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:
verpackt, einschließlich in Großkisten,csomagolt állapotban, ideértve nagy űrtartalmú ládákat is,
Wasser, einschließlich Mineralwasser undVíz, beleértve az ásványvizet és
vollständige Anschrift einschließlich Postleitzahl;teljes cím, beleértve az irányítószámot;
Sonstige Parameter (einschließlich Energieeffizienzindex)További paraméterek (ideértve az energiahatékonysági mutatót is)
Nichtfinanzielle Vermögenswerte (einschließlich Sachanlagen)Nem pénzügyi eszközök (beleértve az állóeszközöket)
Tilgungsmodalitäten, einschließlich der Rückzahlungsverfahren.a kölcsön kiegyenlítésére vonatkozó rendelkezések, ideértve a visszafizetési eljárásokat.
Partikelnachbehandlungssystem (einschließlich dazugehöriger Bauteile),részecske-utókezelő rendszer (beleértve a kapcsolódó alkatrészeket is),