"eingehend" auf Ungarisch


eingehendalapos


Beispieltexte mit "eingehend"

Die daraufhin vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde eingehend geprüft.A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság körültekintően megvizsgálta.
In diesen Fällen wird die Überwachungsbehörde die Wettbewerbsverzerrung eingehend prüfen.Ilyen esetekben a Hatóság alapos elemzést végez a verseny torzulására vonatkozóan.
Außerdem sollte eingehend geprüft werden, ob keine geeigneten alternativen Lösungen zur Verfügung stehen.Meg kell vizsgálni továbbá, hogy elérhetőek-e megfelelő helyettesítő termékek vagy szolgáltatások.
Dabei werden die Gesamtauswirkungen der Beihilfe auf den Zusammenhalt innerhalb des EWR eingehend untersucht.Gondosan mérlegeli a támogatásnak az EGT-n belüli kohézióra gyakorolt átfogó hatását.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Eingehende Würdigung der Vereinbarkeit von BeihilfenA részletes vizsgálatnak alávetett támogatás összeegyeztethetősége
Eingehende Forderungsbeträge werden vom Rechnungsführer in den Büchern erfasst, der seinerseits den zuständigen Anweisungsbefugten entsprechend unterrichtet.A követelés beszedését a számvitelért felelős tisztviselő elkönyveli az elszámolásban, és tájékoztatja arról az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőt.
einer RS-232 für eingehendes Steuersignal.egy RS-232 a vezérlőbemenethez.
Graue Flecken: eingehendere Prüfung erforderlichSzürke területek: részletesebb értékelésre van szükség
Maßnahmen, die einer eingehenden Würdigung bedürfenRészletes vizsgálat alá eső intézkedések
Regionalbeihilfen, die Gegenstand einer eingehenden Prüfung sindRészletes vizsgálat tárgyát képező regionális támogatási intézkedések
Diese Kategorien von Beihilfen werden in Abschnitt 2 eingehender beschrieben.E támogatási kategóriákat a 2. szakasz írja le.
bei den Berechnungen berücksichtigte eingehende Transaktionen nur einmal gezählt werden;a számításba vett ügyleteket csak egyszer veszik számításba;
möglicherweise eingehende Rückgabeforderungen für überschüssige, von Gegenparteien gestellte Sicherheiten,a partnerek által nyújtott többletbiztosíték visszatérítése kapcsán esetlegesen felmerülő lehívások;