"eilen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch

eilenigyekezik

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Teilenestalkatrész-fészek
aburteilenelítél
beurteilenelbírál
durcheilenátsiet
einstweilenegyelőre
Isolation von Bauteilenalkatrészek szigetelése
Isolierung von Bauteilenaz alkatrészek szigetelése
Entstaubung von Anlagenteilena berendezés részeinek portalanítása
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilenösszetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok
die Teilenummern sowieaz alkatrész-azonosító számok; továbbá
Angaben zu Ersatzteilen,tájékoztatást kell adni arról, hogy melyek a termék cserélhető alkatrészei;
teilentrahmter Mozzarella-Käse 45félzsíros mozzarella sajt 45
Die Ex-ante-Bewertungen beurteilen:Az előzetes értékelés felméri:
einen detaillierten Meilensteinplan;A legfontosabb lépéseket tartalmazó részletes terv.
Leistungen des Drehens von MetallteilenFémalkatrész esztergálása
Zulassung von Bau- und AusrüstungsteilenAlkatrészek és berendezések jóváhagyása
Kennzeichnung von Bau- und AusrüstungsteilenAlkatrészek és berendezések meghatározása
Reparierbarkeit und Verfügbarkeit von ErsatzteilenJavíthatóság és pótalkatrészek rendelkezésre állása
durch ungenügende mechanische Festigkeit von Bauteilena szerkezeti elemek elégtelen mechanikai szilárdságából adódóan
Gebiete mit natürlichen oder demografischen NachteilenA természeti vagy demográfiai hátrányban lévő területek
Sportausrüstung mit elektrischen oder elektronischen BauteilenElektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések
Angaben zu seinen Anteilen an:az alábbiakban lévő érdekeltségeire vonatkozó információkat:
BESCHEINIGUNG DER ERTEILENDEN STELLEA KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG IGAZOLÁSA
teilentrahmte Milch (fettarme Milch):zsírszegény tej:
Bei Bedarf weitere Zeilen hinzufügen.Szükség esetén illesszen be további sorokat.
die aufzuteilende nationale Grundfläche,a felosztandó nemzeti bázisterület;
Berichtigung von Urteilen und BeschlüssenAz ítéletek és végzések kijavítása
Bescheinigungserteilende Stellen siehe Nummer 5.Tanúsítványt kibocsátó szervek az 5. pontban szereplő szervek.