"dritte" auf Ungarisch


dritteharmadik


Beispieltexte mit "dritte"

Bodenabfertigung für DritteFöldi kiszolgálás harmadik felek részére
Vertragsarbeiten für Dritte.Mások számára végzett bérmunka.
dritte Phase der WWUGMU harmadik szakasza
Artikel 200 Leistungen für Dritte200. cikk Harmadik félnek nyújtandó szolgáltatások
Auch diese dritte Stufe läuft noch.A harmadik szakasz is folyamatban van.
Arbeiten durch Dritte und Mieten von MaschinenBérmunka és gépek bérlése
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Der dritte Gedankenstrich erhält folgende Fassung:A harmadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
Schadenersatz für Mitwerber und sonstige Dritte undkártérítés fizetése a versenytársak és más harmadik személyek felé; és
Diese Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.Ezeket az adatokat nem adjuk tovább kívülállóknak.
Experten des Netzes können als teilnehmende dritte Parteien gelten.A hálózathoz tartozó szakértők részt vevő harmadik feleknek tekinthetők.
An Dritte überlassenes saatbereites Ackerland ist eingeschlossen (Rubrik 11300).Magában foglalja a vetéshez készen álló, másoknak haszonbérbe adott területet (11300. terménykód).

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

drittelnharmadol
drittensharmadszor
Inhalte DritterKívülállók által közölt tartalmak
Finanzielle Unterstützung DritterHarmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás
Stellungnahmen interessierter DritterAz érdekelt harmadik felektől beérkezett észrevételek
Finanzierungsleasinggeschäfte mit Drittenharmadik feleknek nyújtott pénzügyi lízing
Dritter Abschnitt der mündlichen Verhandlung: ErwiderungenA tárgyalás harmadik szakasza: a tárgyalás során elhangzottakra vonatkozó válaszok
Drittens ist der Verbrauch, wie in Abschnitt D.2 festgestellt, im Bezugszeitraum gesunken.Harmadszor, amint az a fenti, D.2. szakaszban megállapítást nyert, a fogyasztás a figyelembe vett időszak során csökkent.
Drittens würden die Errichtung und der Betrieb von Fußballstadien den Handel nicht beeinträchtigen.Harmadszor, a Vålerenga szerint van olyan feltevés, mely szerint labdarúgó stadionok építése és működtetése nem érinti a kereskedelmet.
Drittens verringerten sich, wie die vorstehende Tabelle zeigt, die Ausfuhren der Union insgesamt um 3 %.Harmadszor, amint azt a fenti táblázat mutatja, az Unióból származó export összessége 3 %-kal csökkent.
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Drittens muss die Beihilfemaßnahme Unternehmen begünstigen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.Harmadrészt a támogatási intézkedésnek gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat kell előnyben részesítenie.
Drittens werden Tischartikel aus (feinem) Knochenporzellan überall, ob in China oder in der Union, in derselben Weise verwendet.Harmadszor, a (finom) csontporcelán asztali áruként való használata mindenütt – így Kínában és az Unióban is – egyforma.
Drittens haben Sachbearbeiter Erfahrungen mit den Leitlinien für staatliche Beihilfen und nehmen an Schulungen zu diesem Thema teil.Harmadszor, az ügykezelők gyakorlottak az állami támogatásra vonatkozó iránymutatás terén és részt vesznek a témával kapcsolatos tanfolyamokon.
Artikel 5 dritter Absatz5. cikk, harmadik bekezdés
Bemerkungen zum Vorbringen DritterA külső felek észrevételeivel kapcsolatos észrevételek
Tätigkeiten für Rechnung Dritter;harmadik felek nevében végzett tevékenységek;
Zusammenarbeit der Agentur mit DrittenAz Ügynökség együttműködése harmadik felekkel
Seit Beginn des dritten HandelszeitraumsA harmadik kereskedési időszak kezdete óta
Verwendung von Marktpreisnotierungen DritterHarmadik személyek által rendelkezésre bocsátott jegyzett árak használata
Anmerkungen Irlands zur Stellungnahme DritterÍrország megjegyzései a harmadik felek észrevételeivel kapcsolatban