"dreijährig" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
dreijährighároméves

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

In Artikel 6 Absatz 1 ist jedoch eine dreijährige Richtprogrammplanung vorgesehen.A 6. cikk (1) bekezdése azonban hároméves indikatív programtervezést ír elő.
Wie die Kommission dargelegt hat, hat sie bisher bei Umstrukturierungsplänen eine zwei- bzw. dreijährige Laufzeit akzeptiert.A Bizottság gyakorlatában általában két-három évet fogad el a szerkezetátalakítás időtartamaként.
Bei Programmen mit zwei- oder dreijähriger Laufzeit darf die Beteiligung je Durchführungsjahr diesen Höchstbetrag nicht überschreiten.A két vagy három évig tartó promóciós programok esetében a megvalósítás egyes éveire nyújtott hozzájárulás nem haladhatja meg ezt a maximális értékhatárt.