"deswegen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

deswegenazért

Beispieltexte mit "deswegen"

Deswegen sind staatliche Pläne im Regelfall beitragsorientierte Pläne.Ez az oka annak, hogy az állami programok általában meghatározott hozzájárulási programnak minősülnek.
Deswegen muss die geänderte Fassung des Einzigen Dokuments veröffentlicht werden —Ezért közzé kell tenni az egységes dokumentum módosított változatát,
Deswegen ist es angebracht, die Voranmeldefrist auf mindestens zweieinhalb Stunden zu verringern.Ezért indokolt az előzetes értesítési időtartamot legfeljebb két és fél órára lerövidíteni.
Deswegen empfiehlt es sich, sie vom Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung auszuschließen.Ennélfogva helyénvaló ezen anyagokat kizárni e rendelet hatálya alól.
Deswegen ist es gerechtfertigt, die Anzahl der auf den Seehechtfang verwendeten Seetage anzuheben.Következésképpen indokolt a foltos tőkehal halászata napjai számának növelése.
Deswegen könnten Vorhaben von gemeinsamem Interesse unterbleiben, sofern nicht der Staat eingreift.Következésképpen a közös érdeket szolgáló projektek kormányzati támogatás nélkül nem biztos, hogy megvalósításra kerülnek,
Deswegen wird die Frist für die Durchführung der Rückforderungsentscheidungen auf vier Monate verlängert.Ezért úgy döntött, hogy a visszafizettetési határozatok végrehajtási határidejét négy hónapra terjeszti ki.
Die Maßnahmen verfälschen deswegen den Wettbewerb.Az intézkedések emiatt torzítják a versenyt.
Ein Entscheidungsträger ist nicht allein deswegen Agent, weil andere Parteien von seinen Entscheidungen profitieren können.A döntéshozó nem megbízott pusztán azért, mert más felek előnyt élvezhetnek az általa hozott döntések alapján.
Die Unterstützung für Lotsenschiffe stellt keine staatliche Beihilfe dar; deswegen bestand keine Verpflichtung, über diese Maßnahme zu informieren.A révkalauz-hajóknak nyújtott támogatás nem képez állami támogatást, és ezért nem állt fenn bejelentési kötelezettség.