"derzeitig" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

derzeitigjelenlegi

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

derzeitiger Reisepass: MP3260350Jelenlegi útlevelének száma: MP3260350
Derzeitige Einfuhren aus der Russischen FöderationAz Oroszországi Föderációból származó jelenlegi behozatal
Derzeitiger Besitz an Zertifikaten oder Kyoto-Einheitena kibocsátási egységek vagy kiotói egységek pillanatnyi állománya;
Derzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen geltenKivezetésre kerülő kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső korlát
Derzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen geltenKivezetésre kerülő elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső korlát
derzeitige Luftqualität, Trends und Projektionen bis zum Jahr 2015 und darüber hinaus;a jelenlegi levegőminőséget, a tendenciákat és előrejelzéseket 2015-ig és azon túl;
Derzeitiger Anteil aller (während des vorangegangenen oder des laufenden Rechnungsjahrs) bezogenen Beihilfen für in dieser Tabelle erfasste Vermögenswerte.Az e táblázatban megadott eszközökhöz folyósított támogatások aktuális hányada (az előző vagy a mindenkori számviteli évben).
die technische Effizienz der derzeitigen Nutzung;a jelenlegi használat műszaki hatékonysága,
Die derzeitigen Sicherheitsstandards wären nicht betroffen.Mindez nem érinti a jelenlegi biztonsági előírásokat.
Reisepass-Nr.: SP 0008543 (derzeitige Gültigkeit zweifelhaft).Útlevélszám: SP 0008543 (jelenlegi érvényessége kétséges).
Die derzeitige Verleihpraxis stützt das Filmfinanzierungssystem.A jelenlegi forgalmazási gyakorlat támogatja a filmfinanszírozási rendszert.
Der Zuschuss ist von dem derzeitigen Steuersatz von 28 % befreit.A támogatás mentes a jelenleg 28 % kulcsú adó alól.
Seit der Annahme der derzeitigen Arbeitsweise sind sechs Jahre vergangen.A jelenlegi munkamódszerek elfogadása óta hat év telt el.
Vom Staat für seine derzeitigen und früheren Arbeitnehmer betriebene Systeme.Az államháztartás által a jelenlegi és korábbi munkavállalói részére szervezett rendszerek.