"bezüglich" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
bezüglichvonatkozóan

Beispieltexte mit "bezüglich"

bezüglich neuer Luftfahrzeuge:új repülőgép tekintetében:
bezüglich gebrauchter Luftfahrzeuge:használt légi jármű tekintetében:
für EGNOS bezüglichaz EGNOS és az alábbiak tekintetében:
Für Galileo bezüglicha Galileo és az alábbiak tekintetében:
Bezüglich ETSO-Zulassungen für Hilfstriebwerke:A segédhajtóművek ETSO-engedélyezése tekintetében:
Bezüglich Hopfen empfahl sie, die RHG zu erhöhen.A komló vonatkozásában a jelenlegi MRL-ek növelését ajánlotta.
Bezüglich Glyphosat wurde ein solcher Antrag für Linsen gestellt.A glifozát esetében a lencsefélékre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet.
Bezüglich Ziffer i verweist die Kommission auf Erwägungsgrund 253.Az i. ponttal kapcsolatban a Bizottság a (253) preambulumbekezdésre hivatkozik.
Bezüglich Prosulfocarb wurde ein solcher Antrag für Fenchel gestellt.A proszulfokarb esetében az édesköményre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet.
Bezüglich Pyraclostrobin wurde ein solcher Antrag für Erdartischocken gestellt.A piraklosztrobin esetében a csicsókára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet.
Bezüglich Etoxazol wurde ein solcher Antrag für Kirschen, Pflaumen und Bananen gestellt.Az etoxazol esetében a cseresznyén, szilván és banánon történő alkalmazás engedélyezését kérelmezték.
Pflichten bezüglich Zeichnung und RücknahmeA jegyzésekkel és visszaváltásokkal kapcsolatos feladatok
Definitionen bezüglich der Einordnung von VersorgungsplänenA programok besorolásával kapcsolatos fogalmak
Erklärung bezüglich der bereits an Bord befindlichen Fänge;nyilatkozat a már a hajón lévő fogásokról,
Vorbringen bezüglich der Einfuhr von Rohrstücken ohne GewindeA menet nélküli szerelvények behozatalára vonatkozó állítás
Vermutungen bezüglich des Ortes des DienstleistungsempfängersAz igénybevevő illetőségére vonatkozó vélelmek
Die Entwicklungen bezüglich Maßnahme 3 – die ZinsvereinbarungA 3. intézkedéssel kapcsolatos fejlemények – a kamatmegállapodás
Sie decken auch die Ausgaben bezüglich der Datenübertragungsnetze.Fedezi továbbá az adatátviteli hálózattal kapcsolatos kiadásokat.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

rückbezüglichvisszaható
Diesbezüglich wurden keine Einwände erhoben.A közzétett tényekkel és megfontolásokkal szemben nem emeltek kifogást.
Es gingen keine diesbezüglichen Stellungnahmen ein.Erre vonatkozóan nem érkezett észrevétel.
Diesbezüglich wurde jedoch keine Dokumentation vorgelegt.Ennek alátámasztására azonban semmilyen dokumentumot nem nyújtottak be.
Das diesbezügliche Vorbringen wurde daher zurückgewiesen.Az ilyen irányú állításokat ezért a Bizottság elutasította.
Die Kommission veröffentlicht die diesbezüglichen Angaben.A Bizottság az e tekintetben beérkező adatokat közzéteszi.
Die diesbezüglichen Argumente wurden daher zurückgewiesen.Az e tekintetben felhozott érvek ezért elvetésre kerültek.