"benachbart" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

benachbartszomszédos

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Benachbarte Fernleitungsnetzbetreiber bieten gemeinsam gebündelte Kapazitätsprodukte nach den folgenden Grundsätzen an:A szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők közösen kínálnak kapcsolt kapacitástermékeket az alábbi elvek szerint:
Benachbarte Fernleitungsnetzbetreiber tauschen Informationen über Nominierungen, Renominierungen, Abgleiche und Bestätigungen, die die maßgeblichen Kopplungspunkte betreffen, regelmäßig aus.A szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők rendszeresen kicserélik egymással a releváns rendszer-összekötési pontokra vonatkozó nominálási, újranominálási, egyeztetési és megerősítési információkat.
Zusammenarbeit mit benachbarten DrittländernSzomszédos harmadik országokkal való együttműködés
Informationsaustausch zwischen benachbarten Fernleitungsnetzbetreibernszállításirendszer-üzemeltetők közötti információcsere
Hochgebiet zwischen benachbarten Fließgewässern eines Einzugsgebietesvölgyközi hát
Grenzen benachbarter Verwaltungseinheiten haben nicht denselben Koordinatensatz.A szomszédos közigazgatási egységek határai nem rendelkeznek megegyező koordinátakészlettel.
Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet.A közbenső értékeket a két szomszédos érték közti lineáris interpolációval kell kiszámítani.
Anschrift: a)benachbartes Gebiet um Kela /benachbartes Gebiet um Danda, Miramshah, Nordwaziristan, PakistanCíme: a) Kela környéke/Danda környéke, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán
Der Fernleitungsnetzbetreiber, der die Unterbrechung vornimmt, setzt den jeweiligen benachbarten Fernleitungsnetzbetreiber davon in Kenntnis.A megszakítást kezdeményező szállításirendszer-üzemeltető értesíti az érintett szomszédos szállításirendszer-üzemeltetőt.