"beide" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

beidemindkettő

Beispieltexte mit "beide"

beide Lagerschilder demontierenszerelje le mindkét csapágypajzsot
beide Zwischenplatten demontierenszerelje le mindkét közbenső lapot
Beide Altersklassen zusammengerechnetMindkét korosztály kizárólag együtt
Beide Sprachformen sind gleichwertig.A két nyelv egyenrangú.
Beide Regelwerke werden veröffentlicht.Mindkét szabályzatot közzé kell tenni.
Beide Vorbringen wurden daher zurückgewiesen.Ezért mindkét állítást elutasították.
beide nachstehend „Vertragsparteien“ genannt —a továbbiakban együttesen: a Felek,
beide Zwischenplatten montieren und fest verschraubenszerelje fel mindkét közbenső lapot, majd húzza meg azok rögzítőcsavarjait.
beide Stellringe mit Hammer und Durchschlag aufklopfenkopogtassa fel mindkét állítógyűrűt kalapáccsal és kilökőcsappal
Beide Vorbringen wurden daher vorläufig zurückgewiesen.Így mindkét kérelmet átmenetileg elutasították.
Wenn beide Prüfungen bestanden.Ha mindkét vizsgálat kielégítő eredménnyel zárult.
Der Bediener muss beide Taster drücken.A kezelőnek mindkét gombot le kell nyomnia.
Darauf haben beide Gutachten hingewiesen.Ezt mindkét értékbecslésben hangsúlyozták.
Ein OBD-System für beide KraftstofftypenEgy OBD-rendszer mindkét tüzelőanyag-típushoz
Horizontalwinkel für beide Begrenzungsleuchten:A két első helyzetjelző lámpa vízszintes szögei:
Der Werker drückt nochmals beide Quittieren-TasterA dolgozó ismét lenyomja a két nyugtázógombot.
nachstehend beide zusammen „Vertragsparteien“ genannt —a továbbiakban együttesen: a felek,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

beides möglichmindkettő lehetséges
Beide Werte sind in dem Bericht angegeben.A jelentés mindkét értéket tartalmazza.
beide folgenden Ausstattungen: 1. ‚ABC-Schutz‘ und»vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem«; és
Beide Nummern können gleichzeitig im SIS II erscheinen.Mindkét szám szerepelhet a SIS II-ben.
Beide Typen wären jedoch für den Unionsmarkt geeignet.Mindkét minőség megfelelő azonban az uniós piac számára.
Beide Fragen wird die Kommission im Folgenden untersuchen.A Bizottság egymás után mindkét kérdést megvizsgálja.
beide Gegenparteien sind in dieselbe Vollkonsolidierung einbezogen undmindkét szerződő fél bevonása teljes körű az egyazon konszolidált éves beszámolóba; illetve
Beide im Überprüfungsantrag namentlich genannten Unternehmen beanspruchten Marktwirtschaftsbehandlung.A felülvizsgálati kérelemben szereplő mindkét vállalat piacgazdasági elbánást kérelmezett.
Bezeichnung der beiden KontenseitenA számlák két oldalának terminológiája
Madenschraube der beiden Stellringe lösenlazítsa meg mindkét állítógyűrű hernyócsavarját
mit Schutzpapierstreifen auf beiden Seitenmindkét oldalon papír védőfilmmel
Liste der MwSt-Systeme für beide KategorienHéarendszerek listája mindkét kategória esetében
eine der beiden nachstehenden Möglichkeiten besteht:a következő lehetőségek valamelyike fennáll:
Für die ersten beiden Luftfahrtunternehmen: unbegrenztAz első két fuvarozó esetében: korlátlan
Es gelten folgende Aufgabencharakteristiken für beide ArbeitskräfteA két dolgozónak a következő feladatokat kell teljesítenie