"beibehalten" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

beibehaltenmegtart

Beispieltexte mit "beibehalten"

Das Instrument wird diesen höheren Festkupon bis zur Rückzahlung beibehalten.Az instrumentum a visszaváltásig megtartja e magasabb szintű rögzített kamatot.
Daher wird die Gewinnspanne von 5 % für die Zwecke der endgültigen Feststellungen beibehalten.Ezért a végleges megállapítások céljából nem módosul az előirányzott haszonkulcs 5 %-os mértéke.
Die Mitgliedstaaten dürfen nationale Vorschriften mit strengeren Reinheitskriterien beibehalten.A tagállamok ennél szigorúbb tisztasági követelményeket meghatározó nemzeti előírásokat tarthatnak fenn.
Das Luftfahrzeug, das nicht auszuweichen hat, muss seinen Kurs und seine Geschwindigkeit beibehalten.Az elsőbbségre jogosult légi jármű köteles útirányát és sebességét tartani.
Um also die fünfjährige Übergangsregelung sicherzustellen, wurde für die Mitarbeiter die Mitgliedschaft in der SPK beibehalten.Ezért az ötéves átmeneti rendszer biztosítása érdekében az alkalmazottak számára fenntartották az SPK-tagságot.
Diese Fonds sollten beibehalten werden.Az említett alapokat fenn kell tartani.
Die geltenden RHG sollten daher beibehalten werden.A hatályban lévő MRL-eket ezért nem kell megváltoztatni.
Einheitliche Ratingkennung, die unverändert beibehalten wirdA minősítés egyedi azonosítója, amelynek változatlannak kell maradnia.
Die Einfuhrpreisregelung sollte für bestimmte Erzeugnisse beibehalten werden.Egyes termékek esetében fenn kell tartani a belépésiár-rendszert.
bei denen der Kanalabstand von 25 kHz auf folgenden Frequenzen beibehalten wird:amelyek az alábbi frekvenciákon 25 kHz-es csatornatávolságon maradnak:
Diese Vorgehensweise hat sich als erfolgreich erwiesen und sollte deshalb beibehalten werden.Ez a megközelítés sikeresnek bizonyult, és azt folytatni kell.
Die Regeln für die Übertragung und Verwendung der Zahlungsansprüche sollten beibehalten werden.Célszerű fenntartani a támogatási jogosultságok átruházására és használatára vonatkozó szabályokat.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Die Cross-Compliance-Regelung ist ein wesentlicher Bestandteil der GAP und sollte daher beibehalten werden.A kölcsönös megfeleltetés rendszere a KAP szerves részét képezi, és ezért azt fenn kell tartani.
Außerdem sollten die geltenden RHG für bestimmte Erzeugnisse beibehalten und für Artischocken erhöht werden.Szintén helyénvaló bizonyos termékek esetében a jelenlegi MRL-ek megtartása, valamint az articsóka esetében az MRL emelése.
Diese Ausnahmeregelung sollte während des in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen weiteren Übergangszeitraums beibehalten werden.Ezt a lehetőséget az e rendeletben előírt átmeneti időszakra is fenn kell tartani.