"behördlich" auf Ungarisch


behördlichhatósági

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Örtliche behördliche Vorschriften beachten.Be kell tartani a helyi hatósági előírásokat.
Ersuchen um Auskunft und um behördliche ErmittlungenInformáció és közigazgatási vizsgálat iránti megkeresés
Ausarbeitung und Anwendung eines zollbehördlichen Verhaltenskodex.Etikai szabályzatot kell kidolgozni és alkalmazni a vámhivatalok részére.
Die behördliche Betriebserlaubnis entfällt nach jedem derartigen Eingriff.Minden ilyen jellegű beavatkozást követően a hatósági üzemeltetési engedély érvényét veszti.
Anwesenheit in den Amtsräumen der Behörden und Teilnahme an behördlichen ErmittlungenJelenlét a közigazgatási hivatalokban és részvétel a közigazgatási vizsgálatokban
Die behördlichen Ermittlungen werden ausschließlich von den Beamten der ersuchten Behörde geführt.A közigazgatási vizsgálatokat kizárólag a megkeresett hatóság tisztviselői végzik.
Diese Durchführungsbestimmungen betreffen insbesondere die Aufgaben, Pflichten und Befugnisse des behördlichen Datenschutzbeauftragten.A végrehajtási szabályok különösen az adatvédelmi tisztviselő feladataira, kötelességeire és hatáskörére vonatkoznak.