"begünstigen" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
begünstigenelőmozdít

Beispieltexte mit "begünstigen"

Die Maßnahme muss bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigen.Állami támogatás esetén az intézkedés bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos termékek előállítását előnyben részesíti.
Die Maßnahme muss selektiv sein, also „bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige“ begünstigen.Az intézkedésnek szelektívnek kell lennie annyiban, hogy előnyben részesít „bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk termelését”.
Sie sollen ferner Maßnahmen decken, die die Strukturierung der Wirtschaft und den Verwaltungsaufbau begünstigen.Fedezi továbbá a gazdaság szervezését és az intézményi fejlődést befolyásoló intézkedéseket.
Die Regelung gilt nicht für Ausfuhrbeihilfen oder Beihilfen, die heimische Erzeugnisse gegenüber Importwaren begünstigen.a program keretében nem nyújtanak exporttámogatást vagy az importtermékekkel szemben a belföldi termékeket előnyben részesítő támogatást;
Sektoraler Geltungsbereich, Ausschluss von Ausfuhrbeihilfen und von Beihilfen, die heimische Erzeugnisse gegenüber Importwaren begünstigenÁgazati hatály, az exporttámogatás és az importtermékekkel szemben a belföldi termékeket előnyben részesítő támogatás kizárása
Diese Maßnahmen würden den Wettbewerb begünstigen und das Funktionieren des Binnenmarktes verbessern.Ezek az intézkedések ezért elősegíthetik a versenyt, és javíthatják a belső piac működését.
den Transfer von Know-how zu begünstigen und Treffen und Zusammenschlüsse zwischen Wirtschaftsbeteiligten beider Parteien zu unterstützen,a know-how átadás szorgalmazása és mindkét fél üzleti szereplői között a kapcsolatok és az együttműködés előmozdítása,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Widerruf und Änderung begünstigender EntscheidungenA kedvező határozatok visszavonása és módosítása
Drittens muss die Beihilfemaßnahme Unternehmen begünstigen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.Harmadrészt a támogatási intézkedésnek gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat kell előnyben részesítenie.