"ausschließlich" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

ausschließlichkizárólagos

Beispieltexte mit "ausschließlich"

Ausschließlich zu Vorjahrespreisen.Csak előző évi árakon.
ausschließlich aus Schafsmilch hergestellt:Kizárólag juhtejből készült:
Ausschließlich gegenüber der übrigen Welt.Csak a „külföld”-del szemben.
Ausschließlich praktische landwirtschaftliche Erfahrungkizárólag gyakorlati mezőgazdasági tapasztalat
ausschließlich aus natürlichen Edelsteinen oder SchmucksteinenKizárólag természetes drágakőből vagy féldrágakőből készítve
ausschließlich in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu handeln,kizárólag a saját nevében és a saját számlájára tevékenykedik;
ausschließlich zu dem in Frage kommenden normalen Gebrauch erforderliche Zusatzausrüstung,kiegészítő berendezések csak a szóban forgó szokásos használathoz szükséges mértékben,
ausschließlich für Gas, in Blockbauweise, mit eingebautem Ventilator und KontrollvorrichtungKizárólag gáz halmazállapotú tüzelőanyag elégetésére monoblokk öntvényből beépített ventilátorral és szabályozóval
Puppen, ausschließlich Menschen darstellendKizárólag embert ábrázoló játék baba
Betrifft ausschließlich die slowakische Sprachfassung.Ez a helyesbítés csak a szlovák nyelvű változatot érinti.
Es darf ausschließlich Schweineschmalz verwendet werden.kizárólag sertészsír használható fel
Betroffen ist ausschließlich die polnische Sprachfassung.A helyesbítés csak a lengyel nyelvű változatot érinti.
Betrifft ausschließlich die niederländische Sprachfassung.Ez a helyesbítés csak a holland nyelvi változatot érinti.
Ein Zollkontingent ist ausschließlich Nicaragua vorbehalten.Egy vámkontingens kizárólag Nicaragua részére biztosított.
Folgende Bezeichnungen sind ausschließlich Milcherzeugnissen vorbehalten:A következőket kizárólag a tejtermékekre kell fenntartani:

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

ausschließliche Wirtschaftszonekizárólagos gazdasági övezet
Ausschließlich für andere lebende Tiere als solche, die zur Familie Cervidae gehören.Kizárólag élő állatokra, a szarvasfélék (Cervidae) kivételével.
ausschließlich aus festen Abfallstoffen und Saft von der Herstellung der vorgenannten Konzentrate gewonnene TrockenerzeugnisseKizárólag a fent említett koncentrátumok előállítása során keletkező, szilárd maradékból és léből nyert, dehidratált termékek
Ausschließlich in elektronischer Form eingereichte Anträge gelten für die Zwecke dieser Verordnung nicht als gültige Anträge.A kizárólag elektronikus formában benyújtott kérelmeket e rendelet alkalmazásában a Bizottság nem tekinti érvényesnek.
ausschließlich zur Verwendung für Kommunikationsleitungen zwischen LCD, PDP oder OLED-Panels und Schaltkreisen zur Verarbeitung von Videosignalenkizárólag LCD, PDP vagy OLED kijelző és videojelet feldolgozó elektronikus áramkörök közötti kommunikáció céljára
ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung von Rechtsdienstleistungen dienen;kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos megtérítések kifizetésére szolgálnak;
ausschließlich aus festen Abfallstoffen und Saft von der Herstellung der unter dem ersten Gedankenstrich genannten Konzentrate gewonnene TrockenerzeugnisseKizárólag az első franciabekezdésben említett koncentrátumok előállítása során keletkező, szilárd maradékból és léből nyert dehidratált termékek
ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung juristischer Dienstleistungen dienen,kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;
das Bestehen eines ausschließlichen Rechts;kizárólagos jog áll fenn;
Zugang zum IMI haben ausschließlich IMI-Nutzer.Az IMI-hez csak IMI-felhasználók rendelkeznek hozzáféréssel.
Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.Két vámkontingens kizárólag Panama részére biztosított.
Das Entnahmegerät wird ausschließlich vom Bediener handgeführtA kivételi készüléket kizárólag a kezelő vezetheti kézzel.
Das Handhabungsgerät wird ausschließlich vom Bediener handgeführtA berakókészüléket kizárólag a kezelő vezetheti kézzel.
hauptsächlich oder ausschließlich mit Viskose-Spinnfasern gemischtElsősorban vagy kizárólag vágott viszkóz műselyem szállal keverve
Schiffsmanagementgesellschaften arbeiten ausschließlich für die Eigner.A hajókezeléssel foglalkozó társaságok ügyfélköre kizárólag hajótulajdonosokból áll.