"ausreichen" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
ausreichenelég

Beispieltexte mit "ausreichen"

Zur Wiederherstellung ihrer langfristigen Rentabilität können weniger tiefgreifende Umstrukturierungsmaßnahmen ausreichen.Ezen intézmények hosszú távú életképessége kevésbé jelentős szerkezetátalakítást tesz szükségessé.
Der verantwortliche Pilot darf eine Ballonfahrt nur beginnen, wenn Kraftstoff-, Gas- bzw. Ballastreserve für 30 Minuten Flugzeit ausreichen.A parancsnok csak abban az esetben kezdheti meg a repülést, ha a tartalék tüzelőanyag, gáz vagy ballaszt mennyisége elegendő 30 percnyi repülésre. b) A szükséges tüzelőanyag, gáz vagy ballaszt mennyiségének meghatározásakor legalább az alábbi repülési kör
Ein Unternehmen hat jedoch Informationen vorzulegen, die für eine Überleitungsrechnung zu den in der Bilanz dargestellten Einzelposten ausreichen.Azonban a gazdálkodó egység köteles elegendő információt szolgáltatni ahhoz, hogy lehetővé tegye a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban bemutatott tételsorokkal történő egyeztetést.
die Frage, ob der Wettbewerb ausreichen wird, um die Höchstentgelte auf der Großkundenebene abzuschaffen;a verseny elegendő lesz-e a maximális nagykereskedelmi díjak megszüntetéséhez;
die vom Hersteller bereitgestellten Daten für eine Entscheidung nicht ausreichen und zusätzliche Informationen oder Prüfdaten vom Hersteller anfordern;úgy határoz, hogy a gyártó által biztosított adatok nem elegendőek a döntés meghozatalához, és további információkat vagy vizsgálati adatokat kér a gyártótól;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

ausreichende Freigängeelegendő szabad menet
ausreichend Sicherheit ist mit einberechneta kellő biztonság bekalkulálva
ausreichende Informationen über die Erfolgsbindung der Vergütung;elegendő információ a díjazás és a teljesítmény közötti összefüggésről;
ausreichendes Personal für die Durchführung ihrer Aufgaben und die Erfüllung ihrer Verpflichtungen.elegendő számú személyzet az illetékes hatóság feladatainak végrehajtásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez.
ausreichende Verbindungen zwischen verschiedenen Bahnhöfen, Häfen oder Flughäfen des Gesamtnetzes innerhalb eines städtischen Knotens;megfelelő kapcsolat az átfogó hálózat különböző vasútállomásai, kikötői vagy repülőterei között egy városi csomóponton belül;
Armatur nicht ausreichend geöffneta szerelvény nincs kellően megnyitva.
Alle Musterbauarten sind ausreichend zu kennzeichnen.Minden típustervet megfelelően meg kell határozni.
Schienensystem ist mit ausreichender Sicherheit ausgelegtA sínrendszert kellő biztonsággal méretezték.
die Flugbesatzungsmitglieder ausreichend qualifiziert sind.a hajózószemélyzet tagjai megfelelő képesítéssel rendelkeznek.
Dafür ist eine ausreichende Versorgung mit Licht entscheidend.A megfelelő világítás kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban.
Dem Antrag wurde stattgegeben, da er ausreichend begründet war.A kérelmet elfogadták, mivel kellően megalapozott volt.
die Versuche sind ausreichend und aussagekräftig dokumentiert, unda vizsgálatról megfelelő és megbízható dokumentáció áll rendelkezésre; valamint