"anhaltend" auf Ungarisch


anhaltendtartós


Beispieltexte mit "anhaltend"

Bonität hängt von anhaltend günstigen Bedingungen abA fizetési képesség kedvező körülmények folyamatos fennállásától függ

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Es wendet daher das Konzept des anhaltenden Engagements an.Ennélfogva a folytatódó részvétel megközelítést alkalmazza.
Bei anhaltenden Schmerzen oder Rötungen einen Arzt aufsuchen.Tartós fájdalom vagy vörösödés esetén forduljon orvoshoz.
Durch Klimaschwankungen verursachte anhaltende und ausgeprägte unterdurchschnittliche Wasserverfügbarkeit.Az átlagosnál kisebb rendelkezésre álló vízmennyiség tartós és kiterjedt jelensége, amelyet az éghajlat változékonysága okoz.
Diese Praktiken der Banken bei der Kreditvergabe könnten auf eine anhaltende Einflussnahme der Regierung hindeuten.A bankok ilyen jellegű hitelezési gyakorlata arra enged következtetni, hogy továbbra is fennáll a kormányzati beavatkozás.
Außerdem erfasst das Unternehmen das anhaltende Engagement, das durch Nachordnung seines zurückbehaltenen Anteils für Kreditverluste entsteht.Ezen túlmenően, az egység kimutatja azt a folytatódó részvételt, amely annak az eredménye, hogy megtartott érdekeltségeit alárendelte a hitelezési veszteségek fedezésére.
Die Mikrofinanzierung und die Unterstützung sozialen Unternehmertums sollten potentielle Begünstigte erreichen und lang anhaltende Wirkungen haben.A szociális vállalkozások számára nyújtott mikrofinanszírozásnak és támogatásnak el kell jutnia a potenciális kedvezményezettekhez és hosszan tartó hatást kell kiváltania.
eine Methode, um die anhaltende Kompetenz und regelmäßige Leistungsbewertung aller Mitarbeiter, die Prüftätigkeiten ausführen, zu gewährleisten;módszer a hitelesítési tevékenységeket folytató személyzet folyamatos alkalmasságának és teljesítménye rendszeres értékelésének biztosítására;