"anderweitig" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

anderweitigegyéb

Beispieltexte mit "anderweitig"

anderweitig nicht genannte Bildungsgängemáshova nem sorolt oktatás
Anderes Gemüse, anderweitig nicht genanntMásutt nem említett egyéb zöldség
Sonstiges Geflügel, anderweitig nicht genanntmás kategóriába nem sorolt egyéb szárnyas
Anderes Obst und Gemüse, anderweitig nicht genanntMásutt nem említett egyéb gyümölcs és zöldség
Nicht anderweitig wirtschaftlich genutzte Landflächenmás gazdasági célra nem használt földterületek
Nicht anderweitig wirtschaftlich genutzte Wasserflächenmás gazdasági célra nem használt vízi területek
Nicht anderweitig wirtschaftlich genutzte naturnahe Flächenmás gazdasági célra nem használt természeti területek
gemäß dieser Richtlinie anderweitig ausgeschlossene Konzessionen.az ezen irányelv alapján egyéb módon mentességet élvező koncessziók.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

die in diesem Abkommen anderweitig festgelegten Rechte.az e megállapodásban meghatározott egyéb jogok.
Sonstige grün geerntete Pflanzen, anderweitig nicht genanntZölden betakarított, másutt nem említett növények
Die Stelle des Bediensteten auf Zeit kann anderweitig besetzt werden.Az ideiglenes alkalmazott által betöltött álláshelyre más személyt lehet alkalmazni.
Gerippter oder anderweitig verformter Walzdraht, aus unlegiertem StahlBordázott vagy egyéb módon alakított hengerhuzal (ötvözetlen acélból)
F105B: Anderweitige Verpflichtungen: Kürzung oder Ausschluss von ZahlungenF105B: kölcsönös megfeleltetés: támogatáscsökkentés, illetve kizárás a támogatás köréből
Das Instrument würde am Bemessungsstichtag nicht gekündigt oder anderweitig getilgt.Az instrumentumot nem érvénytelenítik, illetve az egyéb módon sem szűnik meg az értékelés időpontjában.
Fallschirme, nicht anderweitig von der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst;az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők;