"analog" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
analoganalóg

Beispieltexte mit "analog"

Ein Unternehmen darf diese Befreiungen nicht analog auf andere Sachverhalte anwenden.A gazdálkodó egység ezeket a mentességeket nem alkalmazhatja analóg módon más tételekre.
Unterabsatz 1 gilt analog für die in Artikel 208 der Haushaltsordnung erwähnten Einrichtungen.E bekezdés első albekezdése értelemszerűen alkalmazandó a költségvetési rendelet 208. cikkében említett szervekre.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Milchprodukte und AnalogeTejtermékek és hasonlók
Difluoramin-Analoge des HMX,HMX difluoroaminált analógjai;
Keine analogen VideoanwendungenAnalóg videoátvitel nem megengedett.
Milchprodukt-Analoge, auch GetränkeweißerTejpótlók, beleértve az italfehérítőket is
Analog-Digital-Wandler mit einer der folgenden Eigenschaften:Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:
Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlerschaltungen wie folgt:Analóg-digitális és digitális-analóg átalakító integrált áramkörök, az alábbiak szerint:
Analog-Digital-Wandler, geeignet für "Flugkörper", besonders robust konstruiert (ruggedized), um militärischen Spezifikationen zu genügen;"Rakétákban" felhasználható analóg-digitális átalakítók, amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek a megerősített konstrukciójú berendezésekre vonatkozó katonai előírásoknak.
Kassettengeräte mit analogem und digitalem AbnehmersystemKazettás típusú, analóg és digitális olvasórendszerrel
Nur Fleisch- und Fischanaloge auf der Basis von pflanzlichem Eiwei?kizárólag: növényifehérje-alapú hús- és halpótlók
Bandbreite größer als 2,5 GHz beim Einsatz von analogen Techniken,Analóg technikát alkalmaz, és a sávszélessége 2,5 GHz-nél nagyobb;
Cadmium in Fotowiderständen für analoge Optokoppler in professionellen AudioanlagenA professzionális audioberendezésekben használt analóg optocsatolók fotorezisztoraiban lévő kadmium
Werden analoge Daten erfasst, dann müssen sie in digitale Daten umgewandelt werden können.Analóg adatok gyűjtése esetén lehetőséget kell biztosítani a jelek digitalizálására.