"analog" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
analoganalóg

Beispieltexte mit "analog"

Ein Unternehmen darf diese Befreiungen nicht analog auf andere Sachverhalte anwenden.A gazdálkodó egység ezeket a mentességeket nem alkalmazhatja analóg módon más tételekre.
Unterabsatz 1 gilt analog für die in Artikel 208 der Haushaltsordnung erwähnten Einrichtungen.E bekezdés első albekezdése értelemszerűen alkalmazandó a költségvetési rendelet 208. cikkében említett szervekre.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Milchprodukte und AnalogeTejtermékek és hasonlók
Difluoramin-Analoge des HMX,HMX difluoroaminált analógjai;
Keine analogen VideoanwendungenAnalóg videoátvitel nem megengedett.
Milchprodukt-Analoge, auch GetränkeweißerTejpótlók, beleértve az italfehérítőket is
Analog-Digital-Wandler mit einer der folgenden Eigenschaften:Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:
Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlerschaltungen wie folgt:Analóg-digitális és digitális-analóg átalakító integrált áramkörök, az alábbiak szerint:
Analog-Digital-Wandler, geeignet für "Flugkörper", besonders robust konstruiert (ruggedized), um militärischen Spezifikationen zu genügen;"Rakétákban" felhasználható analóg-digitális átalakítók, amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek a megerősített konstrukciójú berendezésekre vonatkozó katonai előírásoknak.
Kassettengeräte mit analogem und digitalem AbnehmersystemKazettás típusú, analóg és digitális olvasórendszerrel
Nur Fleisch- und Fischanaloge auf der Basis von pflanzlichem Eiwei?kizárólag: növényifehérje-alapú hús- és halpótlók
Bandbreite größer als 2,5 GHz beim Einsatz von analogen Techniken,Analóg technikát alkalmaz, és a sávszélessége 2,5 GHz-nél nagyobb;
Cadmium in Fotowiderständen für analoge Optokoppler in professionellen AudioanlagenA professzionális audioberendezésekben használt analóg optocsatolók fotorezisztoraiban lévő kadmium
Funktionsgruppe: Vitamine, Provitamine und chemisch genau definierte Stoffe mit analoger WirkungFunkcionális csoport: vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatásuk van
Geräte für Analog/Digital-Umwandlungen, die die Grenzwerte der Unternummer 3A001a5 überschreiten;Analóg-digitális átalakító berendezések, amelyek meghaladják a 3A001.a.5.-ben meghatározott paraméterhatárt;
Für die Position „Vermögenseinkommen aus Wertpapieranlagen“ gelten analoge Berichtsanforderungen und Erstellungsmethoden.Hasonló jelentési kötelezettség és az összesített adatok összeállításának hasonló módszere vonatkozik a portfólióbefektetésekhez kapcsolódó jövedelmekre.