"alleinig" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

alleinigegyedüli

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Alleiniges Kriterium für die Gewährung von ERC-Finanzhilfen ist die wissenschaftliche Exzellenz.Az EKT-támogatások odaítélésének egyedüli feltétele a tudományos kiválóság.
alleinige Betriebsinhaber unabhängiger Betriebe (alle Personen, welche die Frage B/1(a) mit ‚ja‘ beantwortet haben)független birtokok egyedüli birtokosai [minden személy, aki igennel válaszolt a B/1 a) kérdésre]
Erwerb der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle oderkizárólagos vagy közös irányítás megszerzése; vagy
drei Starts und Landungen bei Nacht als alleiniger Pilot oderi. három éjszakai fel- és leszállás egypilótás üzemmódban; vagy
einer natürlichen Person, die alleiniger Inhaber eines unabhängigen Betriebs ist?egy természetes személy, aki egyedüli birtokos, amennyiben az üzem független?
fünf IFR-Flüge, einschließlich drei Instrumentenanflügen, als alleiniger Pilot oderi. öt IFR szerinti repülés, melynek során legalább háromszor műszeres megközelítést végzett egypilótás üzemmódban; vagy
Übt der Ehegatte des alleinigen Betriebsinhabers eine außerbetriebliche Erwerbstätigkeit aus?Az egyedüli birtokos házastársa folytat-e más kereső tevékenységet:
Die nationale Agentur trägt weiter die alleinige Verantwortung für an Dritte übertragene Aufgaben.Kizárólag a nemzeti iroda felel a harmadik felekre ruházott feladatokért.
Bezüglich der Frequenzen sollte die Behörde der alleinige Gesprächspartner des Konzessionsnehmers sein.A frekvenciák kérdésében a koncesszió birtokosának egyedüli tárgyalópartnere a Hatóság.