"ablaufen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

ablaufenlezajlik

Beispieltexte mit "ablaufen"

Die Prüfzyklen und die Bremsbetätigungen während der Zyklen müssen einstellbar sein und automatisch ablaufen.A vizsgálati ciklusoknak és a ciklusok alatti fékezéseknek beállíthatóknak és automatikusaknak kell lenniük.
Diese Fahrerlaubnis bleibt bis zum Ablaufen des Führerscheins bestehen.Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Gesamtzahl der in Kürze ablaufenden ZulassungenA közeljövőben hatályát vesztő engedélyek száma összesen
Bestehende Transportverträge für ungebündelte Kapazität können nach dem Zeitpunkt ihres Ablaufens nicht erneuert, verlängert oder fortgeschrieben werden.Az egyedi kapacitásra vonatkozó meglévő szállítási szerződések lejáratuk időpontját követően nem újíthatók vagy hosszabbíthatók meg, illetve tarthatók fenn.