"abhängig" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch

abhängigfüggő

Beispieltexte mit "abhängig"

Abhängig von Parameter und Anlagengröße.A paraméterektől és a berendezés méretétől függ.
Menge und Qualität des Grundwassers sind lediglich von natürlichen Faktoren abhängig.A felszín alatti víz mennyisége vagy minősége kizárólag természetes tényezőkön múlik.
Unter diesen Umständen sind die Kreditvergabepraktiken dieser Einrichtungen direkt von der Regierung abhängig.Ilyen körülmények között ezeknek a jogalanyoknak a hitelezési gyakorlatát közvetlenül a kormányzat határozza meg.
Das Beteiligungsunternehmen ist bei entscheidenden Dienstleistungen, Technologien, Zubehören oder Rohstoffen vom Investor abhängig.A befektetést befogadó a befektetőre támaszkodik a kritikus szolgáltatások, technológia, készletek vagy nyersanyagok tekintetében.
Ohne verbindliche Vorgaben — abhängig vom WahlzyklusNincs korlát – a választási ciklus függvénye
Die Person gibt an, vom Antragsteller abhängig zu sein.az adott személyt állítása szerint a kérelmező tartja el.
Der Antragsteller gibt an, von der Person abhängig zu sein.a kérelmezőt állítása szerint az adott személy tartja el;
Die Flächenzahlung für Faserflachs und -hanf wird von folgenden Bedingungen abhängig gemacht:A rostlenre és rostkenderre vonatkozó terület alapú kifizetésekhez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
festgelegt wird, dass die Teilnahme am Zollkontingent von einer Sicherheitsleistung abhängig ist;biztosíték letétbe helyezéséhez köti a behozatali vámkontingens keretében történő behozatalt;
Die Gewährung der Kälberschlachtprämie wird von der Einhaltung eines Höchstgewichts abhängig gemacht.A borjak vágási támogatása egy maximális testsúly határérték függvénye.
Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Erzeugnisse Vorrang vor eingeführten Erzeugnissen erhalten.az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Unabhängigkeitskriegfüggetlenségi háború
Medikamentenabhängigkeitgyógyszerekkel való visszaélés
abhängiges Gebietfüggő terület
bodenunabhängige Kulturhidrokultúrás termesztés
nationale Unabhängigkeitnemzeti függetlenség
technologische Unabhängigkeittechnológiai függetlenség
wirtschaftliche Unabhängigkeitgazdasági függetlenség
Unabhängigkeit der Justizbíróság függetlensége
Die unabhängige PrüfstelleA független audit szerv:
Gemeinschaft Unabhängiger StaatenFüggetlen Államok Közössége
Bestellung unabhängiger SachverständigerFüggetlen szakértők kijelölése
Entfernungsabhängige mittlere Verzögerungtávolságfüggő átlagos lassulás.
Abhängigkeit der älteren Menschenidőskorúak eltartása
vom Fischfang abhängiges Gebiethalászattól függő régió
Unabhängigkeit in der Energieversorgungenergetikai függetlenség
Aufgaben des unabhängigen SachverständigenA független szakértő feladatai
dm Entfernungsabhängige mittlere Verzögerungdm távolságfüggő átlagos lassulás.
Unabhängigkeit in der Nahrungsmittelversorgungélelmiszer-önellátás
Bedarfsabhängige Zuförderung des Materialstromes.Az anyagáram szükséglet szerinti hozzászállítása.
Ansatzunabhängige Anerkennungsfähigkeit von SicherungsgebernFedezetnyújtók elismerhetősége az összes módszer esetében