"Zypern" auf Ungarisch


ZypernCiprus


Beispieltexte mit "Zypern"

Zypern erlässt folgende Maßnahmen:Ciprus elfogadja a következő intézkedéseket:
Zypern antwortete am 24. Oktober 2012.Ciprus 2012. október 24-én válaszolt.
Zypern übermittelt der Kommission einen aktualisierten Antrag auf technische Hilfe für die Dauer des Programmzeitraums.Ciprus aktualizált kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a programidőszakra szóló technikai segítségnyújtásra vonatkozóan.
Zypern sorgt für die Umsetzung der zur Beseitigung der festgestellten Defizite seiner Aktivierungspolitik vereinbarten Maßnahmen.Ciprus biztosítja az aktivizálási politikái terén fennálló hiányosságok kezelésére kidolgozott, egyeztetett intézkedések végrehajtását.
Zypern ändert die Bestimmungen für den Zwangsverkauf hypothekarisch belasteter Immobilien und ermöglicht private Versteigerungen innerhalb der kürzestmöglichen Fristen.Ciprus módosítja a jelzáloggal terhelt ingatlanok kényszereladási eljárására vonatkozó szabályokat, és a lehető legrövidebb időn belül lehetővé teszi a magánárverések lebonyolítását.
Nationale Übergangsbeihilfe in ZypernÁtmeneti nemzeti támogatás Cipruson
zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/463/EU zur Genehmigung des makroökonomischen Anpassungsprogramms für Zyperna Ciprus makrogazdasági kiigazítási programjának elfogadásáról szóló 2013/463/EU végrehajtási határozat módosításáról
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

In Bezug auf Zypern gilt dies auch für staatliche Beihilfen.Ciprus esetében ugyanez mondható el az állami támogatásokról.
Fernleitung von Zypern (offshore) über Kreta zum griechischen FestlandA Ciprus tengeri területeiről Krétán keresztül görög szárazföldre érkező gázvezeték
Liste der unter Ziel 2 der Strukturfonds in Zypern förderfähigen Gebietea 2. célkitűzés szerinti közösségi támogatásra jogosult ciprusi térségek listája
Im EWR sind Schiffsmanagementgesellschaften vor allem in Zypern angesiedelt.Az EGT-n belül főleg Cipruson foglalkoznak hajókezeléssel.
LNG-Speicher in Zypern [derzeit bekannt als ‚Mediterranean Gas Storage‘]A ciprusi (jelenleg »mediterrán gáztároló« néven ismert) LNG-tároló
Die Regierung der Republik Zypern hat der Erteilung dieser Ermächtigung zugestimmt —A Ciprusi Köztársaság kormánya beleegyezését adta ehhez az engedélyezéshez,
Diese Abweichungen sollen Belgien, Portugal, Griechenland und Zypern gemäß ihren Anträgen gewährt werden.Ezeket az eltéréseket kérésük alapján meg kell adni Belgium, Portugália, Görögország és Ciprus számára.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Änderung des MFR im Falle der Wiedervereinigung ZypernsA többéves pénzügyi keret felülvizsgálata Ciprus újraegyesítése esetén
Dieses Verzeichnis ist aufgrund des Beitritts Zyperns zu ändern.E listát Ciprus csatlakozása miatt módosítani szükséges.
Finanzhilfe zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der türkischen Gemeinschaft ZypernsPénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására
Eine umfassende Lösung der Zypern-Frage und die Wiedervereinigung der Insel wurden bislang nicht erreicht.A ciprusi kérdés átfogó rendezésére és a sziget újraegyesítésére mostanáig még nem került sor.
Waren, deren endgültiger Bestimmungsort ein anderer Mitgliedstaat als Zypern war, werden getrennt aufgeführt.Külön kell említeni azokat az árukat, amelyek végső rendeltetési helye egy Ciprustól eltérő tagállam.
Ausgenommen Zypern, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Malta und Portugal, und nur als Beifang.Ciprus, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Málta és Portugália kivételével, kizárólag járulékos fogásként.
Angesichts der schwierigen Finanzlage in Zypern sollten für diesen Mitgliedstaat bestimmte Anpassungen vorgesehen werden.Ciprus számára – tekintve nehéz pénzügyi helyzetét – bizonyos kiigazításokról kell rendelkezni.