"Zustand" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Zustandállapot

Beispieltexte mit "Zustand"

allg. Zustandált. állapot
Zustand des KraftradsA motorkerékpár állapota
Zustand unbekannt oder nicht definiert.Ismeretlen vagy meghatározatlan állapot.
Zustand von Infrastruktur und Gebäuden;az infrastruktúra és az épületek állapota;
Zustand und Standort des Vermögenswerts; undaz eszköz állapota és helye; és
Zustand A Die Prüfung ist mit voll aufgeladenem elektrischem Energiespeicher durchzuführen.„A” feltétel a vizsgálatot teljesen feltöltött elektromos energiatároló eszközzel kell elvégezni;
Zustand B Die Prüfung ist mit einem elektrischen Energiespeicher durchzuführen, der die Mindestladung aufweist (maximale Entladung).„B” feltétel a vizsgálatot minimális töltöttségi szinten lévő elektromos energiatároló eszközzel kell elvégezni (maximális lemerítés).
Erdgas, in gasförmigem ZustandGáz-halmazállapotú természetes gáz
System bleibt im aktuellen Zustand.A rendszer az aktuális állapotban marad.
Energieverbrauch in scharfem ZustandEnergiafogyasztás bekapcsolt állapotban
Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustanda jármű menetkész tömege
Weißzucker und rohzucker in unverändertem zustandFehér és nyerscukor további feldolgozás nélkül
Weisszucker und Rohzucker in unverändertem ZustandFehér és nyerscukor, további feldolgozás nélkül
Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen ZustandMűszakilag megengedett össztömeg
Mikrofonstandorte und Zustand des FahrzeugsA mikrofon elhelyezésére és a járműre vonatkozó feltételek
Neue Kette nur im entlasteten Zustand einziehen.Az új láncot csak tehermentesített állapotban szabad behúzni.
Gleichwertigkeitsprüfung in kaltem Zustand (Typ 0)Hidegfékhatás-egyenértékűségi vizsgálat (0. típus)
Der natürliche Zustand des Grundwassers ist unbekannt.A felszín alatti víz állapotának természetes helyzete ismeretlen.
Die Armaturen werden in geschlossenem Zustand verschweißt.A szerelvényeket az zárt állásában kell összehegeszteni
Leistungsaufnahme im Zustand des vernetzten Bereitschaftsbetriebs:Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban
den Zustand der fischereilich genutzten biologischen Meeresschätze,a tengerek kiaknázott biológiai erőforrásainak állapota;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Ausnahmezustandkormányzás rendkívüli állapot esetén
Bewusstseinszustandtudatállapot
Nervenzustandidegállapot
Leistungsaufnahme im BereitschaftszustandEnergiafogyasztás készenléti üzemmódban
Schärfegrad/Funktionszustand (für Zuleitungen)Erősség/funkcionális állapot (tápvezetéknél)
Prüfebene/Funktionszustand (für Sensorleitungen)Erősség/funkcionális állapot (jelvezetéknél)
Indikator für den GesundheitszustandAz egészségi állapot indikátora.
Umrechnung des Volumens auf den NormzustandA térfogat korrigálása a normál feltételekre
FAS/AS in entschärftem und scharfem ZustandJármű-riasztórendszer/riasztórendszer kikapcsolt állapotban és bekapcsolt állapotban
Behandlung des Fahrzeugs bei jedem BeladungszustandA jármű kezelése az egyes terhelési állapotokban
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem BetriebszustandEnergiafogyasztás a főfunkción kívüli üzemmódokban
Besatzungsmitglieder in einem unbekannten AkklimatisierungszustandIsmeretlen akklimatizálódási állapotú személyzeti tagok
GLÖZ Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen ZustandGAEC A földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó előírások (Standards for good agricultural and environmental condition of land)
Bezeichnung des unsicheren Zustands,a veszélyes helyzet meghatározása;
Dauer des unausgeschalteten ZustandsA bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama
Stromverbrauch im Ruhezustand (in Watt);energiaszükséglet alvó üzemmódban (wattban);
eine Beschreibung des unsicheren Zustands;a nem biztonságos körülmény meghatározása;
Stromverbrauch im Leerlaufzustand (in Watt);energiaszükséglet tétlen állapotban (wattban);
Bewertung des Verschleißzustandes der ReibungsoberflächenA súrlódó felületek kopási szintjének értékelése
Leistungsaufnahme im Betriebszustand „Temperaturregler aus“Energiafogyasztás kikapcsolt termosztátú üzemmódban