"Zusammensetzung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Zusammensetzungösszetétel

Beispieltexte mit "Zusammensetzung"

Zusammensetzung des Ratestanácsi formáció
Zusammensetzung der SterineSzterinösszetétel
Zusammensetzung des Parlamentsparlament összetétele
Zusammensetzung der ReferenzrenditeA referencia megtérülési ráta összetétele
Zusammensetzung des AufsichtsgremiumsA felügyeleti testület összetétele
Zusammensetzung und Gesamtgehalt der SterineSzterinösszetétel és -összmennyiség
Zusammensetzung von Abfällen und Produkten;a termékek és a hulladék összetétele;
Zusammensetzung des Rauchs — RauchgeneratorenA füst összetétele – füstölőszerek
Zusammensetzung und Sitzungen der EinrichtungenA testületek összetétele és ülései
Zusammensetzung eines parlamentarischen Ausschussesparlamenti bizottság összetétele
Zusammensetzung der Flugbesatzung und Anforderungen an die Erfahrung;a hajózószemélyzet összetételére és tapasztalatára vonatkozó követelmények;
Zusammensetzung und Arbeitsweise des Beschaffungsausschusses während der ÜbergangszeitA beszerzési bizottság összetétele és működése az átmeneti időszakban
Typische Zusammensetzung von ChiasamenAz aztékzsályamag tipikus összetétele
Beschreibung der Zusammensetzung der Matrix;a mátrix összetételének leírása;
Artikel 81: Zusammensetzung des Preisgerichts81. cikk: A bírálóbizottság összetétele
Eine Ware mit folgender Zusammensetzung (GHT):A termék összetétele (tömegszázalékban) a következő:
Besondere Anforderungen an Zusammensetzung und InformationAz összetételre és a tájékoztatásra vonatkozó különös követelmények
Allgemeine Anforderungen an Zusammensetzung und InformationAz összetételre és a tájékoztatásra vonatkozó általános követelmények
Durchschnittliche Zusammensetzung je 100 g essbaren Anteils:100 g fogyasztható termék átlagos összetétele az alábbiak szerint alakul:

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Zusammensetzung des ZusatzstoffsAz adalékanyag összetétele
Zusammensetzung des VerwaltungsratsAz igazgatóság összetétele
Zusammensetzung des BegleitausschussesA monitoring-bizottság összetétele
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilenösszetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok
Bestimmung der FettsäurezusammensetzungA zsírsavösszetétel meghatározása
Medienzusammensetzung, ggf. CO2-Konzentration;közegek összetétele, adott esetben a CO2–koncentráció,
Zusammensetzung, Arbeitsweise und Finanzierung der BeiräteA tanácsadó testületek összetétele, működése és finanszírozása
Zusammensetzung und Gehalt an Sterinen und Triterpen-Dialkoholen durch Kapillar-Gaschromatographie nach dem Verfahren des Anhangs V;a szterinek és a triterpén dialkoholok összetételének és mennyiségének kapilláris oszlopos gázkromatográfiával történő meghatározása az V. melléklet szerinti módszerrel;
Eine Ware mit folgender Zusammensetzung:A következő összetételű termék:
Die Sterinzusammensetzung ist ohne Dezimalstelle anzugeben.Az összes szterin összetételét tizedes nélkül kell megadni.
Reinheit und Zusammensetzung der Substanz (in Gewichtsprozent);a vegyi anyag tisztasága és összetétele (tömegszázalékban),
Einzelheiten der vollständigen Zusammensetzung eines Biozidprodukts;a biocid termék teljes összetételével kapcsolatos információ;
Beschreibt die Zusammensetzung der geologischen Einheit (GeologicUnit).A földtani egység összetételének leírása.
Rechtsform, Größe und Zusammensetzung (bei juristischen Personen) …Jogállás, méret és összetétel (jogi személyek esetében) …
Art und Zusammensetzung des Stoffwechsel-Aktivierungssystems einschließlich Akzeptanzkriterien;a metabolikus aktiváló rendszer típusa és összetétele, ideértve az elfogadhatósági kritériumokat,