"Zugabe" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Zugaberáadás

Beispieltexte mit "Zugabe"

Zugabe von neuem Medium und cytoB;friss közeget és citoB-t adunk hozzá;
Roher Fisch kann durch die Zugabe hoher Salzmengen gepökelt und konserviert werden.A halak pácolhatók és tartósíthatók oly módon, hogy a nyersanyaghoz nagy mennyiségű sót adnak.
Durch die Zugabe von Denatoniumbenzoat, Isopropylalkohol und Butylalkohol oder Methylethylketon wird die Ware ungenießbar gemacht.A denatónium-benzoát, izopropil-alkohol és butil-alkohol vagy metil-etil-keton hozzáadásával a termék emberi fogyasztásra alkalmatlanná válik.
Der aufsteigende Schaum muss durch Zugabe eines Schaumverhütungsmittels zu der Brausetablette teilweise oder ganz unterdrückt werden.A növekvő habot ezért részben vagy teljesen meg kell fékezni úgy, hogy a pezsgőtablettához habzásgátlót adunk.
Die Zugabe eines antibakteriellen Mittels und von Aktivkohle beeinflusst weder die Form noch den Charakter des Grundstoffes wesentlich.Az antibakteriális anyag és az aktív szén hozzáadása nem módosítja az alapanyag formáját vagy annak jellegét.
bei Traubenmost durch Zugabe von Saccharose, konzentriertem Traubenmost oder rektifiziertem Traubenmostkonzentrat oder durch teilweise Konzentrierung, einschließlich Umkehrosmose;szőlőmust esetében szacharóz, sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadásával, vagy részleges sűrítéssel, beleértve a fordított ozmózist;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Kontrollierte Brennstoffzugabe z. B. durch:Az ellenőrzött tüzelőanyag-beadagolás magában foglalja például a következőket: