"Zollvorschrift" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Zollvorschriftvámszabályok

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Es ist zweckmäßig, die gleichen Grundsätze in den EU-Zollvorschriften anzuwenden.Helyénvaló, hogy ugyanezeket az elveket alkalmazzák az uniós vámjogszabályokban.
Sicherstellung der diskriminierungsfreien Anwendung der Zollvorschriften, -regeln und -verfahren im ganzen Land.Biztosítani kell a vámügyi jogszabályok, szabályok és eljárások megkülönböztetésmentes alkalmazását az ország egész területén.