"Zollschuld" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Zollschuldvámtartozás

Beispieltexte mit "Zollschuld"

Entstehen der ZollschuldVámtartozás keletkezése 1.
Erlöschen der ZollschuldVámtartozás megszűnése
Mitteilung der ZollschuldA vámtartozás közlése
Verjährung der ZollschuldA vámtartozás elévülése
Ort des Entstehens der ZollschuldA vámtartozás keletkezésének helye
Sicherheitsleistung für eine möglicherweise entstehende oder eine entstandene ZollschuldBiztosíték a lehetséges vagy meglévő vámtartozásra
Entstehen der Zollschuld bei VerstößenSzabályok be nem tartása miatt keletkezett vámtartozás
Die Zollschuld entsteht zum Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung.A vámtartozás a szóban forgó vám-árunyilatkozat elfogadásának időpontjában keletkezik.
Festsetzung des Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags, Mitteilung der Zollschuld und buchmäßige ErfassungA behozatali és kiviteli vám összegének meghatározása, a vámtartozás közlése és könyvelésbe vétel
Eine künftige Zollschuld ergäbe sich aus den endgültigen Feststellungen der Antisubventionsuntersuchung.Bármilyen jövőbeni kötelezettség a szubvencióellenes vizsgálat végleges megállapításaira fog támaszkodni.
Die Bestimmungen über das Entstehen einer Zollschuld und die Erhebung des entsprechenden Betrags gelten sinngemäß.A vámtartozás keletkezésére és beszedésére vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni.
Eine etwaige künftige Zollschuld ergäbe sich aus den Feststellungen der wieder aufgenommenen Antidumpinguntersuchung.Egy esetleges jövőbeni kötelezettség az újraindított dömpingellenes vizsgálat megállapításaiból származna.
Die Höhe der möglichen künftigen Zollschuld des Antragstellers kann in diesem Verfahrensstadium nicht geschätzt werden.A kérelmező esetleges jövőbeli vámtartozásainak összege az eljárás jelenlegi szakaszában nem állapítható meg.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Zollschuldner ist der Anmelder.A nyilatkozattevő az adós.
der Zollschuldner hat gutgläubig gehandelt.az adós jóhiszeműen járt el.
Das Gleiche sollte für die Fälle des Entstehens einer Ausfuhrzollschuld gelten.Ugyanennek kell vonatkoznia a kivitelkor keletkező vámtartozás esetére.
Der Abgabenbetrag kann von einem Dritten anstelle des Zollschuldners entrichtet werden.A fizetés történhet az adós helyett egy harmadik személy által.
Für ausfuhrabgabenpflichtige Waren entsteht eine Ausfuhrzollschuld, wenn Folgendes nicht erfüllt ist:Kivitelivám-köteles áruk esetében kivitelivám-tartozás keletkezik az alábbiak bármelyikének be nem tartása esetén:
Bei indirekter Vertretung ist Zollschuldner auch die Person, in deren Auftrag die Anmeldung abgegeben wird.Közvetett képviselet esetén az a személy, akinek az érdekében az árunyilatkozatot benyújtották, szintén adósnak minősül.
Bei indirekter Vertretung ist auch die Person Zollschuldner, in deren Auftrag die Zollanmeldung abgegeben wird.Közvetett képviselet esetén az a személy, akinek az érdekében a vám-árunyilatkozatot benyújtották, szintén adósnak minősül.
Überlassung gegen Entrichtung des der Zollschuld entsprechenden Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags oder der Leistung einer SicherheitA vámtartozásnak megfelelő behozatali vagy kiviteli vám összegének megfizetése vagy biztosíték nyújtása alapján történő átengedés


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System