"Zoll" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Zollvám
Zollvámhivatal

Beispieltexte mit "Zoll"

Zoll Erzielung signifikanter Ergebnisse bei der Bekämpfung von Betrug, Schmuggel und illegalem Handel.Vámügy Számottevő eredményeket kell elérni a csalás, a csempészet és a tiltott kereskedelem elleni küzdelemben.
Zoll Stabilisierung und Verbesserung sämtlicher Aspekte der Leistungsfähigkeit der albanischen Zollverwaltung.Vámügy Stabilizálni és javítani kell az albán vámigazgatási szervek eljárási kapacitásának minden területét.
Lizenzantrag für die Einfuhr mit auf 0 v. H. festgesetztem ZollBehozataliengedély-kérelem 0 %-os vámmal
Das im Rahmen der Verpflichtung verkaufte Cumarin unterläge nicht dem ausgeweiteten Zoll.A kötelezettségvállalás szerint értékesített kumarinra a kiterjesztett vám megfizetésének kötelezettsége nem vonatkozik.
Der gemäß diesem Artikel eingeführte Antidumpingzoll ist höchstens doppelt so hoch wie der ursprünglich eingeführte Zoll."Az e cikk alapján kivetett dömpingellenes vám összege nem haladhatja meg az eredetileg kivetett vám összegének kétszeresét.”;
Zusätzlicher Zoll je 100 kg EigengewichtAz adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege
werden sie durch den Zoll wie die Waren erfasst,ezekre az áru vámtarifaszáma szerinti vámtételt kell alkalmazni,
Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht des ErzeugnissesAz adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám
Zusätzlicher Zoll pro 100 kg Eigengewicht des ErzeugnissesAz adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege
Der nicht freigegebene Betrag verfällt und wird als Zoll einbehalten.A megtartott összegek elvesznek, és vámként visszatartásra kerülnek.
Der nicht freigegebene Betrag der Sicherheit wird als Zoll einbehalten.A fel nem szabadított biztosíték összegét vámként kell elszámolni.
die beim Zoll angemeldeten und gestellten Waren exakt der Beschreibung auf der Handelsrechnung entsprechen.a bejelentett és a vámon bemutatott áruk pontosan megfelelnek a kereskedelmi számlán szereplő megnevezésnek.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Zollkontingentvámkontingens
Zollpapiervámokmány
Antidumpingzolldömpingellenes vám
Zolllagervámraktár
Zollbefreiungtarifális mentesség
Zollgebiet (EU)vámterület (EU)
Gemeinsamer ZolltarifKözös Vámtarifa
einheitliches Zollpapieregységes vámokmány
vorläufiges Zollverfahrenvámfelfüggesztéses eljárás
Südafrikanische ZollunionDél-afrikai Vámunió
gemeinsame Zolltarifpolitikközös vámtarifa-politika
Zollsatz des GZTKVT-vám
Zollwert der WarenAz áruk vámértéke
Zollverfahren der EUuniós vámeljárás
Zollbefreiung für TabakA dohányra vonatkozó vámmentesség
Zollsatz UR/Tonne NettogewichtVámtétel EUR/tonna nettó tömeg
Autonomer Zollsatz (%)Autonóm vámtétel (%)
Erstattung der Zollabgabenvámvisszatérítés
Aufgliederung des Zolltarifstarifális besorolás
Harmonisierung des Zollwesensvámharmonizáció
Vereinfachung der Zollformalitätenvámalakiságok egyszerűsítése
Zollschuldner ist der Anmelder.A nyilatkozattevő az adós.
Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.A közös vámtarifában megállapított vámtétel.
Zollsatz (autonom und vertragsmäßig)Vámtétel (autonóm és szerződéses)
Zollamtliche Erfassung und RückwirkungNyilvántartásba vétel és visszamenőleges hatály
Zollanmeldungen sind zu authentifizieren.A vám-árunyilatkozatokat hitelesíteni kell.
Zollamtliche Überwachung und Formalitäten beim AusgangVámfelügyelet és a kiléptetésre vonatkozó alakiságok
Zollkontingent für frisches, gekühltes oder gefrorenes QualitätsrindfleischA kiváló minőségű, friss, hűtött vagy fagyasztott marhahúsra vonatkozó vámkontingens
D. Verzollung zum PauschalsatzD. Átalányvámtétel
WTO-Zollkontingent: siehe Anhang 7.WTO-vámkontingens: lásd 7. melléklet.
Für Eintragungen der ZollbehördenVámszervek számára fenntartott hely
Gemeinsamer Zolltarif und ÜberwachungKözös vámtarifa és felügyelet
alle Zollförmlichkeiten sind erfüllt.elvégezték a teljes vámkezelést.
Umwandlung unter zollamtlicher Überwachungvámfelügyelet melletti feldolgozás
Einfuhrzollbefreiung für männliche JungrinderFiatal hímivarú szarvasmarhafélék behozatalivám-mentessége