"Zeitschrift" auf Ungarisch


Zeitschriftfolyóirat

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Medienkontakte (Fachpresse, Frauen- und Kochzeitschriften),PR-kapcsolatok a médiával (szaksajtó, női magazinok, gasztronómiai lapok),
Chefredakteur der "Belorusskaja Dumka", einer regierungsamtlichen Monatszeitschrift.A „Belorusskaia Dumka”, az elnöki hivatal által megjelentetett havilap főszerkesztője.
die Kosten der Abonnements von Zeitungen, allgemeinen Zeitschriften und verschiedenen Mitteilungsblättern,újságok, nem szakirányú időszaki lapok és különböző folyóiratok előfizetési költségei,
alte und unverkaufte Zeitungen und Zeitschriften, Telefonbücher, Broschüren, Werbedrucke und WerbeschriftenRégi és nem értékesített újság és magazin, telefonkönyv, brosúra és nyomtatott reklámanyag
Papier oder Pappe, hauptsächlich aus mechanischen Halbstoffen hergestellt (z. B. Zeitungen, Zeitschriften und ähnliche Drucke)Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papír vagy karton (pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír)
Verlegen und Drucken von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichung und Vervielfältigung von bespielten Tonträgern.Könyvek, újságok, folyóiratok kiadása és nyomtatása, hangfelvételek kiadása és sokszorosítása.
Druckweiterverarbeitung von Zeitschriften, Broschüren, Katalogen und Werbedrucken (z. B. Prospekten, Musterkarten usw.) durch Falzen, Zusammentragen, Heften, KlebebindenBrosúrák, magazinok, katalógusok, minták és reklámnyomtatványok kötése és kikészítése, beleértve a hajtogatást, összeállítást, fűzést, ragasztást, vágást, befedést is