"Zeitplan" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Zeitplanütemterv

Beispieltexte mit "Zeitplan"

schulischer Zeitplantanév
Zeitplan der WWUa GMU ütemezése
Zeitplan für die Zahlungen;v. a kifizetések ütemezése;
Zeitplan für das EntlastungsverfahrenA mentesítési eljárás ütemterve
Zeitplan und Pflichten für die BerichterstattungA jelentéstétel időpontja, jelentéstételi kötelezettségek
Zeitplan für die Zahlung des Preises sowie Zahlungsmodalitäten;a fizetés ütemezése és a fizetés módja;
Zeitplan für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen und Frist für die vollständige Durchführung des UmstrukturierungsplansA különféle intézkedések végrehajtásának menetrendje és a szerkezetátalakítási terv teljes megvalósításának végső határideje.
I. ZEITPLAN FÜR DIE UNTERSUCHUNGI. A VIZSGÁLAT IDŐKERETEI
D. Zeitplan für die Durchführung der MaßnahmenD. Az intézkedések végrehajtási üteme
Artikel 164 Zeitplan für das Entlastungsverfahren164. cikk A mentesítési eljárás ütemterve
einen Zeitplan für die Durchführung der Maßnahmen;az intézkedések végrehajtásának ütemezése;
Gegebenenfalls ist ein Aktionsplan mit Zeitplan beizufügen.Adott esetben a fentieket egy ütemtervvel ellátott cselekvési tervvel kell kiegészíteni.
Als Anhaltspunkt dienender Zeitplan für die EMAS-Einführung.Az EMAS bevezetésének tájékoztató jellegű ütemterve.
den voraussichtlichen Zeitplan für die Einleitung der Auftragsvergabe;a közbeszerzési eljárások indításának tervezett időtartama;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

der Zeitplan für die Ausführung der Aufgabe unda feladatok elvégzésének ütemezése, valamint
zu erzielendes Endergebnis, einschließlich Zeitplan;az elérni kívánt végső eredmény, ideértve a határidőt is,
Möglichkeit von Vorstellungsgesprächen und vorläufiger Zeitplan;meghallgatások lehetősége és azok ütemezése;
Die Ökodesign-Anforderungen treten nach folgendem Zeitplan in Kraft:A környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeket a következő időütemezésnek megfelelően kell alkalmazni:
einen Prozess für die Behandlung von Beschwerden (mit vorläufigem Zeitplan);a panaszok kezelésére vonatkozó folyamat (ideértve az előzetes ütemtervet is);
Die einzelnen Ökodesign-Anforderungen treten nach folgendem Zeitplan in Kraft:A környezettudatos tervezésre vonatkozó egyes követelményeket a következő időütemezésnek megfelelően kell alkalmazni:
Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die Antragstellung.Feltételek, ajánlati statisztikák, várható ütemezés és az ajánlattételhez szükséges intézkedések