"Zeitarbeit" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Zeitarbeitideiglenes foglalkoztatás

Beispieltexte mit "Zeitarbeit"

Unternehmen für Zeitarbeitmunkaerő-kölcsönző ügynökség

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Langzeitarbeitslosigkeittartós munkanélküliség
Vollzeitarbeitteljes munkaidőben történő foglalkoztatás
Teilzeitarbeitrészmunkaidős foglalkoztatás
Arbeitslose, auch Langzeitarbeitslose*munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is*,
Zeitarbeitskräften anvertraute sensible AufgabenAz ideiglenes alkalmazottak bizalmi feladatokkal való megbízása
Die Arbeitslosigkeit und vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit zählen weiterhin zu den höchsten in der EU.A munkanélküliség és különösen a tartós munkanélküliség változatlanul az egyik legmagasabb az EU-ban.
Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften im Bereich der Teilzeitarbeit bleiben von dieser Richtlinie unberührt.Ez az irányelv nem érintheti a részmunkaidő területén hozott nemzeti jogszabályokat.
Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin niedrig und die Langzeitarbeitslosenquote ist eine der niedrigsten in der EU.A munkanélküliség továbbra is alacsony, és a tartósan munkanélküliek aránya az egyik legalacsonyabb az EU-ban.
Langzeitarbeitslose Teilnehmer, die die Teilnahme an dem durch die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen unterstützten Vorhaben beendet haben*az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés beavatkozását igénybe vevő tartósan munkanélküli résztvevők*,