"Werkstückträger" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Beispieltexte mit "Werkstückträger"

Der Greifer taucht mit den Voreinweiserdornen WT in den Werkstückträger.A megfogó a munkadarabtartó előbetanító tüskéivel a munkadarabtartóba mozdul.
Der Werkstückträger wird von oben in die Übergabestation gefahren.A munkadarabtartó felülről az átadóállomásba mozdul.
Die Werkstückträger werden von dem Heber in die Übergabestation on oben eingefahren.A munkadarab-tartók az emelőtől fent mozdulnak az átadóállomásba.
Eine genauere Beschreibung erfolgt in Kombination mit dem Werkstückträger unter Punkt 5.A pontos leírást a munkadarabtartó ismertetésével együtt az 5. fejezetben találja.
Die Überprüfung der Maßhaltigkeit der Werkstückträger erfolgt mit Hilfe einer Messlehre.A munkadarabtartó méretpontosságának ellenőrzése mérősablon segítségével történik.
Durch die Führungsschienen kann der Werkstückträger in der Übergabestation quer zur Linie verfahren werden.A vezetősínek révén a munkadarabtartó az átadóállomásban a szerelősorhoz képest keresztirányban elmozdítható.
Die Einstelllehre Werkstückträger dient der Überprüfung der Maßhaltigkeit der Werkstückträger über Messuhren.A munkadarabtartó beállítósablonja a munkadarabtartók méretpontosságának mérőórák segítségével végzett ellenőrzésére szolgál.
Insgesamt gibt es 40 Werkstückträger die mit Verriegelungen und Linearführungen ausgerüstet sind, um den Ausschleusevorgang zu ermöglichen.Összesen 40 azoknak a munkadarabtartóknak a száma, amelyek fel vannak szerelve a kizsilipelési műveletet lehetővé tévő reteszelésekkel és lineáris vezetőelemekkel.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

der Serienwerkstückträgerszéria munkadarabtartó
Der Serienwerkstückträger besteht aus 2 GrundelementenA széria munkadarabtartó 2 alapvető elemből áll
Anschließend werden die Bolzen für die Positionierung des Werkstückträgers ausgefahren.Ezután kimozdulnak a munkadarabtartó pozicionálására szolgáló csapok.
Das Gerät darf ausschließlich zum Ausschleußen von Werkstückträgern XX eingesetzt werden.A készüléket kizárólag XX munkadarabtartók kizsilipelésére szabad használni.
Die Überprüfung und Einstellung der Bezugsmaße des Werkstückträgers erfolgt mit Hilfe der Einstellehre WT.A munkadarabtartó vonatkoztatási méreteinek ellenőrzése és beállítása a munkadarabtartó beállítósablonja segítségével történik.
Der innere Rahmen, und eigentliche Werkstückträger, ist über Führungsschienen mit dem äußeren Rahmen verbunden.A belső keret és a tényleges munkadarabtartó vezetősínekkel van összekapcsolva a külső kerettel.
Anschließend werden die Klinken des Y Hubes geöffnet und der innere Rahmen des Werkstückträgers quer zur Linie ausgefahren.Ezután megnyílnak az Y löket reteszei, a munkadarabtartó belső kerete pedig kimozdul a szerelősorhoz képest keresztirányban.
Nach dem Abheben und Wegdrehen der Schweißbaugruppe vom Werkstückträger, kann die Schweißbaugruppe manuell, oder mit Hilfe der Schwenkeinheit, in die gewünschte Stellung geschwenkt werden.Miután a hegesztett részegységet a munkadarabtartóról levette és elfordította, a hegesztett részegységet kézzel vagy egy billentőegység segítségével a kívánt helyzetbe forgatja.