"Werbung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
WerbungReklám
Werbungreklám

Beispieltexte mit "Werbung"

unlautere Werbungtisztességtelen reklám
vergleichende Werbungösszehasonlító reklám
Werbung für Kulturveranstaltunga kultúra előmozdítása
Werbung (bzw. Artikel mit Werbeinhalt) in der Presse,hirdetések (vagy reklámtartalmú újságcikkek) a sajtóban,
unverlangt zugesandte Werbung per E-Mailnem kért elektronikus reklám
Allgemeine Bestimmungen zu Werbung und MarketingA reklámozásra és a marketingre vonatkozó általános rendelkezések
Bei Interesse an Werbung auf www.dictindustry.comHa érdekli a reklám lehetősége a www.dictindustry.com weblapon,
Standardinformationen, die in die Werbung aufzunehmen sindA reklámokba foglalandó egységes tájékoztatás
Entwicklung von Initiativen im Bereich Werbung und Vermarktung;kezdeményezések kidolgozása a promóció és a forgalmazás terén;
Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern oder Werbung enthaltendÚjság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is
Beihilfen für Investitionen in die Verkaufsförderung und Werbung für FischereierzeugnisseA halászati termékek promóciójára és reklámozására irányuló beruházások támogatása

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Bewerbungpályázás
Werbung/MarketingReklám/marketing
Werbung, Marktforschung und MeinungsumfragenHirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás
Werbung, um neue Unternehmen zur Mitwirkung zu gewinnen;a klaszterek marketingje, melynek célja az, hogy új vállalatok is vegyenek részt,
Daher sind schriftliche Bewerbungen anzuraten.Ezért javasolt a jelölteknek egy írásos kérelmet benyújtaniuk.
Anzahl der Bewerbungen und Finanzhilfen für jedes spezifische Ziel;az egyes konkrét célkitűzésekhez kapcsolódó kérelmek és vissza nem térítendő támogatások száma;
Sprache oder Sprachen, in denen die Bewerbungen beziehungsweise Angebote abzugeben sind.A benyújtandó jelentkezés, illetve ajánlat engedélyezett nyelve vagy nyelvei.
Bereitstellung von Werbung, selbst wenn dies die Nutzung eines Grundstücks einschließt;hirdetési szolgáltatás nyújtása, abban az esetben is, ha ez ingatlan használatával jár;
Bündelung des Angebots und Vermarktung der Erzeugung ihrer Mitglieder, auch durch Direktwerbung;a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala, többek között közvetlen üzletszerzés révén;
der Beihilfen für Investitionen in die Verkaufsförderung und/oder Werbung für Fischereierzeugnisse;halászati termékek promóciójával és/vagy reklámozásával kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás,
Aufbau einer mehrsprachigen digitalen Plattform für den Abgleich von Stellenangeboten und Bewerbungen;az állásajánlatok és az álláspályázatok cseréjéhez szükséges többnyelvű digitális platform kialakítása;