"Welche" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch

Beispieltexte mit "Welche"

Welche Produkte werden ersetzt?Mely termék(ek)et fog(nak) helyettesíteni?
Welche Ausfallquote wird erwartet?Mekkora a várható nem teljesítési arány?
Welche Kosten sind beihilfefähig?Melyek a támogatható költségek?
Welche Umweltschutzziele werden verfolgt?Melyek a kitűzött célok a környezet védelme szempontjából?
Welche Aufgaben haben die Umweltgutachter?Melyek a környezetvédelmi hitelesítők feladatai?
Welche Zuschlagskriterien wurden angewandt?Melyik odaítélési szempontokat alkalmazták?
Welche Beihilfekriterien gelten für Unternehmen?Melyek a támogathatóság feltételei társaságok esetén?
Wenn ja, muss das Institut angeben, welche.Ha vannak nem megfelelő jellemzők, akkor az intézményt fel kell kérni arra, hogy határozza meg, melyek ezek.
Wenn ja, welche Aufschläge sind vorgesehen?Ha igen, melyek a tervezett pótlékok?
Geben Sie an, welche Tätigkeiten beihilfefähig sind.Írja le a támogatható tevékenységek listáját.
Polymerfolie, welche die folgendenen Monomere enthält:Polimer fólia az alábbi monomertartalommal:
Tierarten, für welche der Darmflorastabilisator zugelassen istÁllatfajok, amelyek tekintetében a bélflóra-stablizálók engedélyezettek.
Verkaufspreise und Faktoren, welche die Inlandspreise beeinflussenÉrtékesítési árak és a belföldi árakat befolyásoló tényezők
Keine Materialien welche hohe Anteile organischer Materialen enthaltennem olyan anyagok, amelyek magas részarányban tartalmaznak szerves összetevőket
Sie jede Arbeitsweise unterlassen, welche die Sicherheit beeinträchtigtmellőznek minden olyan munkamódszert, amely ronthatja a biztonságot;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

irgendwelchevalamilyen
Welche?Milyen?
Welcher?Melyik?
welchesvalamennyi
Welche Energiearten kommen in Betracht?Melyek a szóban forgó energiatípusok?
Welchen Umfang hat die geplante Beihilfe?Mi a tervezett támogatás alkalmazási köre?
Welche Energiekategorien kommen in Betracht?Melyek a kérdéses energiakategóriák?
Welche Unterlagen legt der Antragsteller vor?A kérelmező által benyújtott okmányok.
Welchen Umsatz erwirtschaftet das Unternehmen?Mekkora a cég forgalma?
Welche Umweltvorteile bietet die geplante Maßnahme?Mi a tervezett intézkedés előnye a környezetvédelem szempontjából?
Welche Voraussetzungen gelten gegebenenfalls für Seeleute?Adott esetben, melyek a támogathatóság feltételei tengerészek esetén?
Wenn ja, welche? …Ha igen, nevezze meg, hogy melyek ezek: …
Wenn JA, welcher Art?Ha IGEN, milyen típusút?
Wenn ja, in welcher Höhe?Ha igen, mekkora összeg?
In welchem Staat/in welchen Staaten?Melyik államban/ államokban?
Auf welcher Grundlage wird die Beihilfe berechnet:A támogatást az alábbiak közül melyiknek az alapján számítják:
Für jeden Teilsektor (bitte angeben, für welchen)jelezze, hogy melyikről van szó)
Unter welchen Bedingungen wird die Infrastruktur betrieben?Kérjük, nevezze meg a feltételeket, amelyekkel az infrastruktúrát üzemeltetni fogják.