"Wechselkurs" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Wechselkursárfolyam

Beispieltexte mit "Wechselkurs"

flexibler Wechselkurslebegő árfolyam
Wechselkurs und maßgeblicher TatbestandÁrfolyam és meghatározó ügyleti tény
Wechselkurs für in nationaler Währung eingereichte AnträgeNemzeti pénznemben benyújtott kérelmek átváltási árfolyama
Zum Wechselkurs von 1 EUR = 5,95 FIM.Alkalmazott árfolyam: 1 EUR = 5,95 FIM.
Dabei ist folgender Wechselkurs anzuwenden:Az alkalmazandó átváltási árfolyam:
Als maßgeblicher Tatbestand für den Wechselkurs giltAz árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tény:
der für die Zahlungen anzuwendende Wechselkurs bestimmt wird.meghatározza a kifizetésekre alkalmazandó árfolyamot.
Viele Kredite sind so direkt an den Wechselkurs EUR/SFR gebunden.Számos hitel indexálása így közvetlenül az euro-svájci frank árfolyam alapján történik.
Der Wechselkurs wird von der Kommission jeden Monat elektronisch veröffentlicht.Ezt az átváltási árfolyamot a Bizottság minden hónapban elektronikus úton közzéteszi.
Gegebenenfalls ist dabei der Name der den Wechselkurs veröffentlichenden Einrichtung zu nennen.Adott esetben meg kell adni az árfolyamot közzétevő intézmény nevét is.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

EWS-WechselkursmechanismusEMR árfolyam-mechanizmus
einheitliche Wechselkurspolitikegységes árfolyam-politika
Wechselkurs- und GoldkontrakteDevizaárfolyamokra és aranyra vonatkozó szerződések
Auswirkungen von WechselkursänderungenAz átváltási árfolyamok változásainak hatásai
Saldierungen und WechselkursdifferenzenA levonások és árfolyam-kiigazítások szabályai
Artikel 23 Salden und Wechselkursdifferenzen23. cikk A levonások és árfolyam-kiigazítások szabályai
IAS 21 Auswirkungen von Änderungen der WechselkurseIAS 21. Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai
der für die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse;az adott szervezett utazási forma esetében alkalmazott átváltási árfolyamok.
tatsächliche und möglichst baldige Anwendbarkeit der Wechselkursänderungen;az átváltási árfolyam kiigazításainak mihamarabbi tényleges alkalmazhatósága;
praktische und effiziente Überprüfbarkeit der Anwendung der korrekten Wechselkurse.a megfelelő átváltási árfolyamok alkalmazására vonatkozó ellenőrzések megvalósíthatósága és hatékonysága.
kurzfristige, in inländischer Währung denominierte Verbindlichkeiten, wechselkursindiziert;devizaárfolyamokhoz indexált rövid lejáratú nemzetivaluta-hitelek;
Beim Haushaltsvollzug verzeichnete Wechselkursdifferenzen können miteinander verrechnet werden.A költségvetés végrehajtása során felmerülő árfolyamkülönbségek tekintetében a költségvetésben kiigazítások hajthatók végre.